Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 18 november 2018

Kickar utan droger

Projekt med ungdomsverksamhet på åtta platser i kommunen

Händer med penslar som målar på en tavla

Målet med projektet är att minska användandet av alkohol och droger bland ungdomar i kommunen.

Vi vill nå målet att fler ungdomar ska vara drogfria genom att öka ungdomsverksamheten på åtta orter i kommunen. Föräldrars attityd och engagemang är en viktig del i projektet. Målet att minska droganvändandet är också ett av kommunfullmäktiges mål.

Nordanstigs föreningsråd får pengar från Kommunstyrelsen och Socialstyrelsen

406 700 kronor har Kommunstyrelsen bidragit med för att föreningsrådet tillsammans med ungdomsrådet ska driva projektet Kickar utan droger med start 2010. Socialstyrelsen bidrar med 200 000 kronor hösten 2010, och om vi lyckas bra får vi ytterligare 411 000 kronor från Folkhälsoinstitutet under våren 2011. Projektet är tänkt att pågå under fem år och än finns det bara pengar för det första året.

Ungdomsverksamhet två gånger i veckan på åtta orter

De orter som är med i projektet har som mål att ha verksamhet två kvällar varje vecka för ungdomar från 11 till 19 år.

Här kommer ungdomsgårdarna att finnas

Bergsjö — Bergsjögården
Gnarp — Föreningen Kulturstjärnan
Harmånger — Harmångers framtid
Hassela — Hasselagården
Jättendal — Föreningen Logen Dalens Ros
Strömsbruk — Föreningen Svenska Kyrkans Unga Nordanstigs Östra
Stocka — Stocka Folkets hus förening
Ilsbo — Restaurangens på SMP, Ilsbo

Det blir en mängd olika aktiviteter som ungdomarna bestämmer själva inom olika teman

Aktiviteterna inom Kickar utan droger blir bland annat musik, bild, teater, datorer, bygga/konstruera, livskunskap, läxhjälp, film, foto, natur och friluftsliv. Tanken är att ungdomarna själva ska bestämma om verksamheten, samt planera och genomföra aktiviteter på gårdarna själva, med stöd från vuxna i omgivningen.

Projeket står för vissa kostnader för personal och lokaler

Projektet kommer att stå för de kostnader som motsvarar två heltidstjänster fördelade på de åtta orterna eller olika teman, och vissa lokalkostnader. 40 % av kostnaderna står kommunen för och resten täcks av Socialstyrelsen.

Efter fem år kan ungdomsverksamheten vara uppbyggd

Pengarna gäller för ett år men det är tänkt att projektet ska vara under fem år. Projektledningen arbetar för att ungdomsverksamheten ska vara uppbyggd efter fem år och kunna fortsätta med ideella krafter från föräldrar, föreningar och i samarbete med kommunen.                                   

Projektet utvärderas bland annat tillsammans med ungdomarna

Projektet kommer att utvärderas kontinuerligt i nära samarbete med ungdomarna så att resultaten styr utvecklingen av verksamheten på varje ort. Vi hoppas på samarbete med Örebro Universitet för att utvärdera projektet.

Kontaktpersoner och projektledare

Ulf Sundblad och Kristina Källström-Gernes

Här kan du läsa mer

Ungdomsrådet
Föreningsrådet

Projektmedel till ungdoms- och föreningsverksamhet

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter
Ungikon 2010 tre ungdomar kikar öve muren - bilden vill visa ungdomar på väg mot vuxenlivet orginalfoto Josefine Sundberg

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner