Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 15 november 2018

Projekt KPB, Kostnad Per Brukare

Nordanstigs Kommun erbjöds under våren 2007 att delta i ett nationellt projekt i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, kallat "Kostnad per brukare", KPB.

Metoden innebär att de insatser som utförs, kostnadsberäknas. Genom att summera kostnaderna för de insatser som har utförts för de enskilda brukarna, kan totalkostnaden räknas fram för var och en av dem.
Utifrån de befolkningsprognoser som finns att tillgå ökar kommunens äldrebefolkning de närmaste åtta - tio åren. Det betyder med största sannolikhet att användandet av äldreomsorg också kommer att öka. Redan nu finns köer till kommunens äldreboenden.
För att kunna fördela och använda de resurser som finns på effektivaste sätt, behövs en metod för kostnadsuppföljning och analys.
Myndighetsutskottet beslutade den 8 augusti att Nordanstigs Kommun ska delta i projektet KPB med start i september 2007.
Projektet koncentreras till en början på äldre- och handikappomsorgen.
 
Projektansvarig: Berit Burman i samarbete med förvaltningsekonom Jennie Svensk.
 
 

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Nordanstigs kommun

0652-360 00 växel

Besöksadress
Kommunhuset
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner