Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

S:t Staffan apostel i Hälsingland - vem var han?

S:t Staffan - Hälsinglands apostel
 
Hälsingland började kristnas omkring år 1055. Då sände ärkebiskop Adalbert av ärkebiskopdömet Hamburg-Bremen iväg biskop Stenfinn för att kristna Hälsingarna. Stenfinn fick i Sverige namnet Staffan. Tidigare var Staffan benediktinermunk i Corbie vid floden Somme i norra Frankrike. Totalt sände ärkebiskop Adalbert vid olika tidpunkter iväg sex biskopar till Norden.
 
Det var svårt och riskfyllt att komma till Norden för tusen år sedan. Till och med idag finns det människor, vilka är rädda för kontinentalt inflytande eller som enbart accepterar människor födda i deras socken eller landskap. Hur skulle det inte ha varit då, när en utlänning kom för att fördöma ens religion. Staffan kom sjövägen för att via Roslagen först ta sig till Gamla Uppsala, där han for hårt fram mot dyrkan av de hedniska gudarna Oden, Tor och Frej.
 
Därifrån begav han sig norrut genom det stråtrövarrika skogsområdet Ödmården (Tönnebro ligger också i Ödmården), den dåtida skarpa gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland. I Hälsingland slog sig Staffan ner i Norrala socken. Därifrån företog han kortare resor till häst för att predika kristendomen. En tradition säger, att han ägde fem hästar utplacerade på strategiska platser.
 
Staffan var högmodig och självsäker i sina predikningar. Han rev ner avgudabilder och välte blodofferstenar. Men Hälsingarna var inte redo att lämna Hedendomen. Upptända av vrede jagade de Staffan ut ur Hälsingland. Han upphanns nära Mårdbäcken i Ödmården, där han stenades till döds. Det var då år 1060.
 
Då han förutsåg sitt öde uttalade han en profetia, enligt vilket ett hus (en stupa) skulle resas över hans grav samt att när stupan rasat för tredje gången var världens undergång nära. Av rädsla för att Staffan som död ägde oanade krafter fick han en värdig begravning. Han bands vid en otämjd fåle, som man lät löpa iväg. Där fålen slutgiltigt stannade, där skulle Staffan begravas.
 
Det blev i Norrala och över hans grav lät man bygga hans stupa av trä. Den stupa av sten, som idag finns över hans grav på Norrala kyrkogård är den tredje, byggd år 1829. Den byggdes, på grund av Staffans profetia, i kraftig gråsten. Fasaden kalkades vit. I juli månad år 1997 upptäckte man att Staffans stupas ena vägg har en kraftig spricka.
 
Staffans minnessten finns i Själstuga, Skogs församling, helt nära riksväg 83. Stenen restes år 1928 och avtäcktes av Ärkebiskop Nathan Söderblom som äger följande text: Staffan
 
Hälsingarnas apostel led enligt sägen martyrdöden i denna trakt.

Ulf Allenbäck

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner