Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

Frivillig i Gävleborg projektsammanfattning

Frivillig i Gävleborg är ett projekt med syfte att utveckla samverkan mellan civil- och offentlig sektor öfr integration i Gävleborgs län. rojektet syftar också till att främja kontakter mellan nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och innevånare och föreningar i länets kommuner. Frivillit i Gäblevorg är ett projekt för integration i samhället.

Projektet Frivillig i Gävleborg finansieras av statliga §37a medel som ska användas för "insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122)."

Vad har hänt så här långt

Flera av länets kommuner har startat verksamhet med språkvän/flyktingguide eller motsvarande. Syftet med en sådan verksamhet är att skapa möten mellan människor som till vardags kanske inte möts. Flera kommuner har också utvecklat samverkan mellan civil- och offentlig sektor för att arbeta tillsammans med integration. En annan del av projektet Frivillig i Gävleborg är att erbjuda föreläsningar och konferenser som på olika sätt berör integration där även civilsamhället ska ha möjlighet att delta. Kommunerna i Gävleborgs län, Länsstyrelsen och Region Gävleborg samverkar på olika områden inom Integration Gävleborg när det gäller mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Frivillig i Gävleborg ser att utvecklingen och samarbetet med föreningar och frivilliga skulle kunna bli ytterligare ett område där samverkan kan ske på liknande sätt. Ett av målen är att projektet ska leda fram till en långsiktig regional samverkansform där civila samhället är delaktig.

Nuläge

Frivillig i Gävleborg är inne på sin tredje etapp och kommer att pågå 2016 och hela 2017. Under 2017 kommer Frivillig i Gävleborg att övergå till etapp IIII och ha ett mer riktat fokus på barn, unga och integration.

Projektägare och samverkansparter

Nordanstigs kommun är projektägare i samarbete med samtliga kommuner i Gävleborgs län. Andra samverkansparter är Gävleborgs Idrottsförbund, SISU-idrottsutbildarna, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Kyrkan och Integration Gävleborg.

Uppdaterad: 2016-11-08

Sidansvarig: Marika Engberg, projektledare Hälsingland

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Flyktingsamordnare

Marika Engberg

Marika Engberg

0652-363 37
070-218 49 52

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner