Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Hälsofrämjande Ledarskap

Bakgrund

Strukturomvandling i kommunerna

Gävleborgs län är ett län där kommunerna befinner sig i strukturomvandling som följd av den ekonomiska utvecklingen, demografiska förändringen samt den nya tekniken. Effekterna av de senaste årens finansiella kris har inneburit att kommunerna har tvingats anpassa sina verksamheter. Organiseringen av arbetet har förändrats, efterfrågan på arbetskraft har minskat och både chefer och medarbetare får söka om sina tjänster.

Den pågående strukturomvandlingen leder till nya krav på utveckling för såväl ledare som medarbetare inom offentlig sektor. I framtiden beror de kommunala organisationernas framgång på om organisationerna har väl kvalificerade, motiverade och friska medarbetare. Hälsofrämjande arbete förbereder och stimulerar människor och organisationer för att möta dessa utmaningar. Målet är "friska människor i hälsosamma organisationer". I Gävleborgs län är ohälsotalet högt, jämfört med i andra län. I arbetet med att öka frisknärvaron är det därför viktigt att fokusera på det friska hos individen.

Hälsofrämjande på arbetsplatsen

Friska människor i hälsosamma organisationer kan uppnås genom en kombination av förbättrad arbetsorganisation och arbetsmiljö, samt aktiv medverkan och uppmuntran till personlig utveckling. Hälsofrämjande på arbetsplatser omfattar ett brett spektrum av faktorer i arbetet, vilka alla bidrar till att förbättra de anställdas hälsa. Dessa faktorer är:

  • ledare som ser anställda som vägen till framgång istället för en kostnadsfaktor
  • organisationskultur som möjliggör delaktighet för de anställda och uppmuntrar till motivation och ansvar hos alla anställda
  • arbetsorganisation som ger anställda lämplig balans i arbetets krav, kontroll över sitt arbete, rätt kompetensnivå och socialt stöd
  • styrdokument som aktivt integrerar hälsofrämjande åtgärder så att dessa blir ett systematiskt arbete.

Sex kommuner i partnerskap

Sex kommuner i Gävleborgs län; Gävle, Sandviken, Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall och Nordanstig har gått samman i ett partnerskap för gemensam utveckling och lärande där ledarskapet sätts i fokus. Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg handlar om att använda ett hälsofrämjande förhållningssätt i ledarskapet inom offentlig sektor. Med hälsofrämjande förhållningssätt avses att

  • förstå sambanden mellan arbete och hälsa
  • fokusera på det som bibehåller och utvecklar hälsa dvs. friskfaktorer.

Framgångsfaktor

Ett hälsofrämjande ledarskap är en av de väsentliga aspekterna för att få individer och organisation att må bra och utvecklas och det är här förändringsarbetet måste börja. Hälsofrämjande ledarskap och hälsofrämjande arbete kräver tid, utrymme och medel för att bli en naturlig del i verksamheterna. Det är ett arbete som också kräver kompetensutveckling. Kommunerna är gemensamt övertygade om att ett hälsofrämjande ledarskap är en nyckel och framgångsfaktor som leder till bättre resultat, ökar lönsamheten och produktiviteten, samtidigt som medarbetare mår bättre och blir bättre rustade att möta arbetslivets krav, till följd av pågående och kommande omstrukturering inom offentlig sektor.

Kontaktperson i Nordanstigs kommun

Anna-Lena Sjölander
Personalenheten, Nordanstigs kommun
0652-362 17

Uppdaterad: 2017-11-28

Sidansvarig: Anna-Lena Sjölander, HR-specialist

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

HR-specialist

Anna-Lena Sjölander

Sarah Faxby-Bjerner

0652-362 17

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner