Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Lokala Kompetenscentra

Projektet handlar om att etablera lokala kompetenscentra och finansieras av Region Gävleborg och kommunerna.

Syftet med att etablera lokala kompetenscentra är att skapa en fungerande kompetensförsörjningsmodell för det regionala arbetslivet genom bättre lokal närvaro och koppling mot arbetslivet.

Målet är en bättre integration kring utbildningssystemets roll till nytta för lokalt arbetsliv. I dessa frågor ligger det lokala ansvaret på lokala kompetenscentra och det regionala ansvaret på Kompetensforum Gävleborg. Satsningen är unik i landet.

Ett projekt som handlar om att etablera lokala kompetenscentra finansieras av Region Gävleborg och kommunerna.

Samverkan mellan olika aktörer

Målet är att få ihop olika aktörer såsom arbetsförmedling, näringslivsbolag, arbetsgivare, gymnasieskola och lärcentrum på ett lokalt plan och sedan koppla ihop de lokala till ett regionalt, Kompetensforum Gävleborg. Detta kan vara i form av en fysisk samlokalisering om möjligt, annars i form av formell struktur för regelbundna mötesforum.

Främja kompetensutveckling

Representanter för lärcentra och näringlivsenheter från länet har träffats ett antal gånger i en process att etablera lokala kompetenscentra. Det finns en samsyn hos aktörerna och medel har beviljats av RG för att bygga och prova en modell för lokala kompetenscentra. Projektet omfattar en tidsperiod på 2 år, med en samordnare på heltid.

Mycket ansvar ligger hos kommunerna för att få till stånd en verksamhet. De lokala kompetenscentra ska förutom att främja individers och arbetslivets kompetensutveckling, ingå i ett större nätverk med mängder av verksamheter mot målgruppen företag, innovatörer och entreprenörer, en s k regional "hub".

Uppdaterad: 2016-08-19

Sidansvarig: Lena Åslund-Lööf

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Utbildningsledare

Lena Åslund-Lööf

Telefon
0652-362 75, 072-541 74 11

Besöksadress
Vuxenutbildningen
Södra vägen 8, Bergsjö

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner