Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 15 november 2018

Lokalekonomisk analys LEA i Hassela

I september 2017 påbörjades en LEA, en lokalekonomisk analys, i Hassela. Tillsammans med Byaråden genomförs lokalekonomiska analyser på olika orter i Gävleborg. Projektägare är Coompanion som också är projektledare. Huvudfinansiär är Tillväxtverket.

En LEA är en ”ekonomisk marknadsundersökning” som beskriver köpkraften och handelsbalansen i ett område. Hur stor är köpkraften? Hur mycket spenderas i och utanför området – strömmar kapitalet ut eller in? Vilka varor/tjänster finns i området, hur ser närings- och föreningsliv ut, boenden, befolkning och pendling, med mera? LEA:n ligger sedan till grund för att ta fram en lokal strategi för att öka omsättning och utveckling av bygden.

Syfte

Syftet med att utföra en LEA i Hassela är att se hur köpkraft och handelsbalans ser ut just för Hassela och dess närområde.

Projektets genomförande

En arbetsgrupp om 10-15 med representanter från bygden har tillsammans med en processledare analyserat statistiskt material från SCB, och genom lokal kompetens tagit fram en LEA som sedan ska presenteras för bygden. Analysen ligger sedan till grund för fortsatt arbete med att utveckla servicen i Hassela. Den ska också synkas med resultatet av förstudien Utveckla Destination Hassela som påbörjades i juni 2017.

Projekttid

LEA:n avslutas våren 2018.

Finansiärer till LEA:n är Tillväxverket och kommunen.

Uppdaterad: 2018-03-16

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Näringslivsutvecklare

Ingeli Gagner

Barbro Björklund

0652-360 18
070-392 12 60

Besöksadress
Bergsjögården
Södra Vägen 4
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Hassela Byaråd

Marita Håkansson

070-313 69 66
marita_hokansson@hotmail.com

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner