Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege
Vård- och omsorgscollege (VO-College) innebär att utbildningsanordnare och arbetslivet samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet.

Vård- och omsorgscollege Gävleborg


Här samarbetar alla kommuner i Hälsingland och Gästrikland, Landstinget Gävleborg och utbildningsanordnare (privata och offentliga) sida vid sida för att möta de höga krav som kommer att ställas på vård och omsorg redan under det kommande decenniet.

Samverkan ger en bättre koppling mellan teori och praktik. Satsningen innebär också kompetensutveckling för redan anställda och en yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsgaranti, som gynnar både den studerande och arbetsgivaren.

Varför Vård- och omsorgscollege?


VO-College agerar för att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg. Den nära kopplingen mellan utbildningsanordnare och arbetsliv ska finnas på både regional och lokal nivå och kommer att fungera som en garanti för att utbildningarna är verklighetsanpassade och aktuella.

Behovet av personal inom vård och omsorg kommer att öka fram mot 2020 när antalet 40-talister når 80-årsåldern och ett ökat vårdbehov uppstår. Redan nu ökar efterfrågan på välutbildad personal inom psykiatrin och funktionshinderområdet. Det finns en risk för att bristen på yrkesutbildade ska öka.

En kvalitativ och kvantitativ satsning måste ske både på ungdoms- och vuxenutbildning. VO-College ger möjlighet att få fler sökande till utbildning inom vård och omsorg.  Den kvalitet i utbildningen som VO-College garanterar bidrar också till att studenten blir anställningsbar. Den som redan arbetar inom vård- och omsorgsområdet får enklare tillgång till kompetensutveckling.

Läs mer om Vård- och omsorgscollegelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: Malin Rutström, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter

Vård- och omsorgschef

Malin Rutström

Malin Rutström

0652-361 28
072-205 28 25

Skicka meddelande till

Enhetschef

Katarina Lindberg

Katarina Lindberg

0652-360 30
070-258 70 66

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner