Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 9 december 2018

Idéer - Framtidens boende och livsmiljö

*Vårt förslag är att Nordanstigs kommun ska skicka ett välkomstbrev till alla nyinflyttade, ca en månad efter inflyttningsdagen. Välkomstbrevet kan t ex innehålla kort information om 
-kommunens ekonomi & styrning, boende & miljö, barnomsorg & utbildning, vård & hälsa, kultur & fritid,  näringsliv & arbete, kommunikationer, äldreomsorg, se och göra,  guidad tur i kommunen för nyinflyttade, adress kommunens webbplats

Välkomstbrevet bör skickas ut tillsammans med en karta över kommunen och broschyren "Sevärdheter i Nordanstigs natur". Vi är fast boende i kommunen sedan november 2008 och vi skulle verkligen uppskattat om vi hade fått ett välkomstbrev från Nordanstigs kommun

* Utveckla mötesplatser tillsammans med nyinflyttade för att ta vara på olika kulturers kunskaper och syn på livet och olika kulturer. Ge och ta för att lära.
Motivering
Tänka nytt. Öka kreativiteten bland kommuninvånare.

* Boendet, det behövs ett mer varierat boende i kommunen. Man ska inte behöva sitta kvar på sin gård tills det är dags för långvården. Utan - ta del av alla diskussioner om kollektivt boende, om intresset för boende.
Motivering
För friska ung - pensionärer. Vi lever ju längre och är friskare och vi vill bo och leva aktivt! Om det blir rotation i boendet så kan ju unga familjer flytta in på de stora fina gårdarna!

* Samordningsmässa / dagar där lokala hantverkare / konstnärer och näringsidkare inom närproducerad mat / näringsställen, där de kan visa upp sig för allmänheten.
Motivering
Ett sätt att skapa samarbete mellan olika företagare och allmänheten.

* Turistinformation vid E4 i Jättendal för att stoppa upp turistströmmen.

* Marknadsföringsstrategi för kommunen.
Motivering
Vi måste bli fler.

* Attraktivt boende bör vara bärare i vision 2020.
Motivering
Lockar till inflyttning av barnfamiljer.

* Städa bort allt gammalt skräp ute i naturen, i synnerhet vid vägarna. Jämför hur man sköter samhällena i Dalarna. Bygg enkla hissar för de allt fler gamla som kommunen har.

* En mångfaldig och högkvalitativ musikskola. Jättebra att samarbeta med studieförbund om där finns folk som är kompetenta.
Motivering
Musik är gemensamhetsskapande oavsett bakgrund och ålder förenas människor i kommunen i skapandet.

* Börja med musikskola igen.
Motivering
Kultursatsning.

* Återvinningsstation i Hårte (sommartid). Mack i Jättendal. Återuppta B Pantzares idé angående handbollsläger i Gnarpsviljan.

* Återvinningsstation i Jättendal.

* Till fler av NBAB lägenheter ska det också gå att hyra båtplats vid havet.
Motivering
Ge fler möjlighet att ha bra kajplats för båt. Kan ha båt utan att behöva ha sommarstuga.

* Kommunen arrenderar ut jakträtter på sin mark i 3-5 år i taget, för att ge de som inte äger egen mark ökad möjlighet till jakt. Inte arrendera mer än en period åt gången. Nyinflyttade får första arrende för rabattpris.
Motivering
Ett av flera medel att locka folk att bosätta sig i kommunen.

* Utökad tågkommunikation till kommunen.
Motivering
Lättare, snabbare att resa till och från olika aktiviteter i övriga Sverige.

* Skylta för / till aktiviteter och sevärdheter i kommunen.
Motivering
Ökad tillgänglighet.

* En "parkförvaltning"! När man kommer hit ska man slås av hur välskött och estetiskt vackert vi har det i Nordanstig.

* ALLA medboragres lika värde och "samma" förutsättningar" för kvalitativ framtid! Kultur och sport är viktigt.

* Få alla medborgare att verkligen må gott och därmed vara kommunens bästa ambassadörer!

* www.adventurehälsingland.com Ett företag som ska börja med vikingarrangemang för att se till att dra flera turister till Hälsingland.
Motivering
Se till att människor stannar upp när de kommer till Hälsingland, för att uppleva saker inte bara tanka bilen.

* Kommunen måste marknadsföras på ett bättre sätt. Ordna minimässor i Sundsvall och Gävle som exempel.
Motivering
Det vilda i vår kommun är en viktig tillgång.

* Ungdomsaktiviteter och mer för småbarn att göra på helger.
Motivering
Det blir viktigare.

* Allmän lekpark med mycket innehåll för barn.
Motivering
Barn och mammor / pappor får möjlighet att umgås och träffas i en trevlig utemiljö.

* Nyttja kidsens energi och tro på framtiden!
Motivering
De vidgar vårt tunnelseende och ökar deras framåtanda! Wow!

* Vackra tydliga skyltar av lokala konstnärer som gör att man stannar till vid den klara källan och den vackra åsen och den exotiska laven. Fäbodvallen, rastplatsen eller fiket.
Motivering
Sälj tystheten, öka turistnätterna, upplys invånarna. Appelera till vårt behov av skönhet.

* Vattennära boende vid ett planlagt område vid storsjön.

* Ett boendeområde för hästintresserade.
Motivering
Finns stort intresse.

* Att Nordanstig ska vara en kommun med hög tolerans för oliktänkande och nya idéer.
Motivering
Tror att ett öppet och tolerant förhållningssätt är till gagn för en kraftfull och spännande utveckling.

* Bilda nätverk inom olika kulturområden för att forma kommunens gemensamma kulturpolitik.
Motivering
Värna och utveckla kulturen inom kommunen.

* Bilda en grupp som undersöker möjlighet att finansiera en digital projektor i kommunen.

* Nischa olika kommundelar, Jättendal - längdåkning, Hassela - alpint, Bergsjö - fotboll etc.
Motivering
Det blir rejäla satsningar och inte lite på många ställen.

* Att det havsnära boendet ska fokuseras på bofast befolkning och inte bara "sommargäster".
Motivering
Det skulle bidra till nyinflyttning och skattetillskott.

* Sjö och havsnära boende.
Motivering
Det finns efterfrågan.

* Möjlighet för alla att nå sjö och havsnära stränder. Viktig rekreation.
Motivation
Bevara allemansrätten.

* Strandnära boende
Motivering
Lockar människor att bosätta sig här.

* Bygg villor kring Gnarps järnvägsstation.
Motivering
Folk måste pendla till jobben.

* Hästnära boende. Hus, hyresrätter med gemensam träningsanläggning.
Motivering
Hästtät kommun. Hästnäringen är stor och omsätter mycket pengar. Vinnande koncept!

* NBAB ger betydande rabatt på lägenheter i svåruthyrda områden. Ex. rabatt de första tre åren.
Motivering
Inflyttning.

* Försöka inventera vad som är verkligt unikt för just oss som inte finns på andra ställen. Ex. Gran, eller att vi har både havsbad och slalom i samma kommun.
Motivering
Ta fram det som är unikt och marknadsför det!

* Fler soptunnor ute i samhället! Fler soptunnor ger ett mindre skräpigt Nordanstig. Ge folk en chans att plocka upp efter sig. Ingen tycker om att trampa i hundbajs eller att tuggummipapper fastnar under skorna.

* Vi behöver bättre vägar! Vägarna i Harmånger faller sönder. Vi behöver också fler sorters vägar, cykelvägar, gångvägar. Gör en inventering och ge ut en turistkarta. Ge folk en möjlighet att se vår kommun på fler sätt än med bil.

* Snygga upp längs E4:an. Det är det första folk ser när de kommer till kommunen. Sätt upp snyggare välkomstskyltar! De som sitter där nu är inte inbjudande.

* Ge kultur och föreningsliv chansen och utrymme att utvecklas. Det behövs pengar - om kommunen inte kan ge pengar så hjälp till att söka pengar och skapa förutsättningar.

* Utvecklat bredband, möjlighet till att jobba med Nordanstig som bas och vid behov kunna åka iväg till möten personligen. Kanske en lokal där företagare kan mötas och jobba i närheten av andra.
Motivering
Ge möjlighet att öka arbetstillfällen i kommunen.

* Bli bättre på att marknadsföra våra enorma tillgångar i bland annat naturupplevelser. Utbilda naturguider, sammanställa de naturupplevelser som finns.
Motivering
Locka människor hit och få dem att inse värdet i närheten till naturen men även närheten till Hudiksvall och Sundsvall.

*Betsäm att Nordanstig ska:
- satsa på ett bra miljöarbete
- kvalitet i form av närproducerat
- värna om sina medborgare så att de i sin tur blir marknadsförare för kommunen
Motivering
Nordanstig känns ganska anonym och slät. Kommunen behöver återupprätta ett ansikte och hitta det man är bra på och utveckla det.

* Ta fram byggbara tomter inom kommunen för bostäder och industrier inom varje tätort.
Motivering
För mer befolkning.

* Vattennära boende runt hela kommunen, även vid insjöar.
Motivering
Mer befolkning.

* Bygg ut verksamheten i teaterföreningen, satsa lite mera kommunala pengar och växla upp dem med statliga kulturpengar så vi får fler föreställningar.
Motivering
Vi behöver upplevelser, inspiration och inblick i andras tankar och levnadsöden. Öppnar sinnena - påverkar kreativiteten.

* Café på biblioteket, Fikerian på kommunhuset utökar sin verksamhet till biblioteket.
Motivering
Många besökare på biblioteket frågar efter någonstans att fika.

* Mer personal på kommunens bibliotek för att jobba med skolan, förskolan, de äldre runt bilder och läsning.
Motivering
Uppsökande verksamhet och samarbete kräver personal men är en satsning i människans livsmiljö och välbefinnande, även utbildning.

* Ett nytt kulturhus med bibliotek, konsthall, fritidsgård, lokaler för ungdomar mm. Självklart ett café.
Motivering
samlar kultur för att gynna samarbete, tillsammans kan kulturhuset vara öppet 9-20.

* Att kunna få olika hantverkare att producera sina alster tillsammans för att få ett större värde på produkterna.

* Ändra strandskydd! Bättre förbindelser mot Hudiksvall - Sundsvall för att underlätta boende.

* Rensa upp i kommunen. Ta bort busk och måla hus. Gör vandrings och ridleder.
Motivering
Tillsammans kan vi skapa en vackrare och tillgängligare omgivning.

* Satsningen på sommarboende vid havet är bra, men fast boende i attraktiva lägen i kombination med goda kommunikationer är viktigare. Resecentrum - Goda kommunikationer - Bra boende - Attraktionskraft hos kommunen.
Motivering
Boende är även mer än hus och kommunikation. Mötesplatser, engagemang, tillhörighet i ett sammanhang behövs.

* Visa framfötterna. Bygg en jättepampig entré på kommunhuset.
Motivering
Här visar vi att det går bra och besökaren känner tillit.

* I Harmånger finns rastplats för E4 trafiken, den turiststuga som finns är stängd, det finns ett stort behov av att den återigen öppnas under sommarsäsongen.
Motivering
Få stopp på trafiken söderifrån, platsen har tempererat bad.

* Kustväg mellan Stocka - Mellanfjärden.
Motivering
Tomtmark, strövområden.

* Armsjöområdet! 28 km från busstorget i Sundsvall.

* Det måste bli roligare för ALLA åldrar i kommunen.

* Boende för alla! Ett bostadsbolag med visioner och vilja! Snabb handläggning. Snygga upp! Lekplatser!

* Resecenter i Jättendal.
Motivering
Strategiskt placerad.

* Bygg vattennära vid Hasselasjön.
Motivering
Inflyttare kan komma under ordnade former samtidigt som naturen bevaras.

* Planera för tomter i anslutning till planerad eller befintliga häststallar.
Motivering
Ge möjlighet till boende som kan kombineras med hästägande i anslutning till boendet.

* Sänkt kommunalskatt (lägst i regionen) i Nordanstig.
Motivering
Lockar till inflyttning.

* Vattennära boende.
Motivering
Vatten drar.

* Lätt tillgängligt boende med närhet till naturen och det fina vi har i kommunen. Men även närhet till skola, mataffär och fritidsaktiviteter.
Motivering
Våga bygga bostäder för åretrunt boende. Skapa "samhällen" för familjer med moderna och praktiska bostäder.

* Yttre miljöer bör förbättras. Byggnadsunderhåll, röjning, skapa en attitydförändring hos kommuninvånarna. Norrhälsingland ser ut som ett skrotupplag.
Motivering
Om den yttre miljöm förbättras ökar inflyttningen.

* Ny strandskyddslag, 100m.
Motivering
En förutsättning för ökad befolkning.

* Gymnasielinjer med inriktning på musik, skog och sport. Utnyttja musiktraditioner våra skogsmiljöer och kunnande. Gnarpsviljans möjligheter inom sportutövning.
Motivering
För att ge möjlighet för ungdomar att läsa på orten, även ungdomar utifrån att flytta in, utnyttja kunskapen på orten.

* "Hästkommun 2020" Satsa på utbildning och områden för aktiv hästhantering. Utveckla de redan befintliga områdena.
Motivering
Engagera ungdomar, få människor med hästintresse att flytta in och de som redan bor här att stanna kvar.

* Satsa på fler länder än Holland, ex. Frankrike, Tyskland, Schweiz för att värva nya invånare och företag. Detta i mässor - satsa på media mm.

* Utnyttja befintliga lokaler i Nordanstig till uthyrning för projekt liknande Janne Wedins laborativa försök i Byn, Gnarp där KTH tjänar pengar på billigare lokaler. Ett bar sätt att få ut studenter och samarbeta med kommun och företag.

* Utveckla de integrerade folk och skolbiblioteken i Gnarp, Harmånger och Hassela.
Motivering
Samarbete skola - bibliotek är ett bra sätt att utnyttja kommunens resurser på att bra sätt.

* Bygg ut biblioteket i Bergsjö för att kunna utveckla verksamheten, ha ett café, få in föreningar i biblioteket.
Motivering
Samarbete behövs, tillsammans blir vi starkare! Biblioteket är en offentlig mötesplats.

* Bokbuss
Motivering
För att nå kommuninvånarna på landsbygden med böcker mm.

* Det är av yttersta vikt att alla idéer tas i beaktande. De idéer som genomförs ska skådliggöras  så att vi som deltar vet att vi spelar roll. De idéer som är ren verkställighet: GO! Ta tillvara, Ta på allvar, Ta omhand.

* Vattennära boende ska inte fokuseras enbart på havet! Det finns gott om vatten i Nordanstig!

* Utveckla och öka antal bussturer, gör kollektivtrafiken till ett tydligt transportalternativ.
Motivering
Aktiviteter blir mer tillgängliga.

* Lägenhetshus med 6 lägenheter för personer 55+. 1 lägehet bebos av servicepersonal ( gärna med sjuksköterskeutbildning) Detta är personer som har råd att betala lite mer.
Motivering
Dessa boende kräver lugn och ro samt friluftsliv. Kan skapa inflyttning från stadsmänniskor som vill ha lugn när man trappar ner efter ett tufft arbetsliv.

* Utveckla biblioteksverksamheten med mer resurser till personal och verksamhet. Då kan vi ha mer öppet och vara mer tillgängliga.
Motivering
Vi har även böcker och lokaler, ett bra datasystem men vi låser in det eftersom vi är för lite personal  och har lite öppet.

* Kultursekreterare på kommunen som samarbetar med alla föreningar och är motor, drivkraft. Självklart behövs det resurser till verksamheten ex. konst, arrangemang.
Motivering
Föreningar, eldsjälar behöver hjälp för att inte gå på knäna och "arbeta ihjäl sig".

* Implementera visioner i kommunen och Nordanstigsinvånare. Får inte bli "hyllvärmare".
Motivering
Grundläggande och oerhört viktigt med en levande vision.

* Hälsingegårdar byggs om till lägenheter med i vissa fall möjligheter att hålla häst.
Motivering
Skulle skapa attraktivt boende med vackra omgivningar.

* År 2020 har Nordanstig sedan länge varit medlem i Sveriges Ekokommuner och bedriver ett aktivt miljöarbete. Miljötänkandet genomsyrar kommunal verksamhet. (Sveriges Ekokommuner bildades 1995. Medelmskommunerna representeras av en tjänstman och politiker i ledande ställning vilket innebär att miljöfrågorna lyfts upp i kommunens högsta ledning).

Idé #75 2020 har massor av barnfamiljer flyttat till Nordanstig pga att vi har ett hållbart samhälle och Sveriges renaste kommun. Miljöengagemanget har ökat enormt bland politikerna och kommunens företag och bland allmänheten.
Alla fossila bränslen är helt utfasade  samt att våra fordon gåt på miljövänliga biobränslen. Vi har tappställen i kommunen i närheten av våra bostadsområden. Allt avfall återvinns för att återgå till kretsloppet. "Tex av en kattmatsburk gör vi en cykel" .
Världsbäst på Livskvalitet - Intervju med Petra Modée november 2010

Så mycket av vår föda som möjligt är närproducerad. Boende i kommunen har möjliget att odla sin egen potatis och sina egna rotfrukter, även de som bor i flerfamiljshus. Det finns nämligen en odlingslott att tillgå för alla.

Avståndet till övriga landändar har minskat avsevärt. Den snabba och utbyggda infrastrukturen har gjort det möjligt för människor att bosätta sig i vår kommun.
Vi har en fantastisk fiske och ekoturism och många är sommarboende i kommunen.
Alla fastigheter är vackert rustade  och inget avfall och bråte ligger och skräpar runt husknutarna.
EU är generösa när det gäller att ge bidrag för att återställa gamla genuina boende  - och landskapskulturer (tex Bergsjö centrum). Det finns många bostadsområden liknande Ekobyn i Trösten och Grönviken i Mellanfjärden. Våra byggnader är energieffektiviserade, för att förbruka så lite energi som möjligt.

Vi har gång och cykelvägar för rekreation, motion, transport på lämpliga och vackra ställen runt om i kommunen. Renoverat badhus i Bergsjö med spa - anläggning.

Har vi ingen miljö, ja då kan vi glömma alla visioner!!
Jorden har vi inte ärvt av våra förfäder utan lånat av våra barn!

* Märk upp och synliggör kulturlämningar i kommunen, gör kartor och beskrivningar. Utbilda guider som kan visa och berätta.

Ta tillvara våra välbevarade fäbodvallars attraktionskraft
- informationstavlor på vallarna om dess historia
- ev boende på fäbodvall
- återupprätta Vallstigen och inför löpande underhåll. Märk upp sevärdheter längs stigen och gör informationstavlor på alla vallar
- utbilda guider som kan visa och berätta

Kustleden
- vissa justeringar av stigdragningen för att höja attraktionskraften
- löpande underhåll av leden
- röj fram och sätt upp informationstavlor om fornlämningar längs stigen
- lyft fram alla badstränder och små vikar
- informationstavlor om särskilt sevärt i naturen längs eller intill leden
- vindskydd/ grillplatser
- handikappanpassa
- utbilda guider som kan visa och berätta

Sörfjärden
- ta fram gamla Sörfjärden ex sågverks och järnbruksepoken med kartor bilder och informationstavlor. Märk upp platser för tidigare bebyggelse och byggnadernas ändamål.
- märk upp det forna järnvägsspåret från Klasvikens hamn till fd masugnen i Sörfjärden
- ta fram och synliggör det gamla sädesmagasinets historia och försök utnyttja magasinet för tex utställningsverksamhet
- håll området öppet (röjning)
- anlägg kulturstigar i masugnsområdet ihopkopplade med Klasudden och sädesmagasinet
- skylta och märk upp stigen förbi Herrgårdstjärnarna mot Myrtorpet/Hartskär
- Gruvbergsområdet, skyltning och information
- utbilda guider som kan visa och berätta

Lyft fram Nordanstigs natur
- utnyttja och lyft fram våra naturreservat
- inventera områden för fina naturupplevelser
- revidera/öka ut broschyren "sevärdheter i Nordanstigs natur"
- utbilda naturguider som kan visa och berätta

Marknadsföring
-ordna guidade utflykter till sevärda platser för turistvärdar/värdinnor, företrädare för turistorganisationer i kommunen, bokningscentralen, kommunpolitiker och tjänstemän, nyinflyttade, vanliga kommuninvånare (så att de har god insikt i vad vi har och kan sprida den, vilka möjligheter som finns och hur de kan utnyttjas)
- ta fram olika utflyktspaket med guider till intressanta natur och kulturområden ( höjer utbudet av attraktioner i marknadsföring av kommunen)
- kraftfullare marknadsföring av kommunens natur och kultursevärdheter
- hur ser vår organisation för att gynna besöksnäring/turism  ut för närvarande? behöver den förändras, förstärkas?

Sök samarbete med
- lokala hembygds/kulturföreningar
- lokala intresseföreningar
- föreningar med natur och kultur i sin verksamhet
- Naturskyddsföreningen i Nordanstig
- Svenska Turistföreningens lokalavdelning
- Jakt och fiskeorganisationer
- Friluftsfrämjandet
- Med flera...

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Skicka meddelande till

Idékort
Här kan du skicka in förslag och idéer

Prenumerera
på ny information från Vision 2020

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner