Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 9 december 2018

Idéer - Framtidens lärande och utbildning

Idéer från Tematräff 17 mars

* Hållbar utveckling bör vara ett ledord i varje kommunal verksamhet!

* Vi ska behålla och utveckla de skolor som kan erbjuda de bästa lär- och utvecklingsmiljöerna för våra barn!
Motivering
Det är inte självklart att det är det stora, centralt placerade skolorna som utgör de bästa lär- och utvecklingsmiljöerna.

* Lärprocesser behöver ta sin utgångspunkt i frågor/problem som eleverna upplever angelägna att få svar på/lösa (inifrånstyrning/inifrånmotivation).
Motivering
Motivationen att lära ökar om den som lär upplever att hon får kunskap "just in time" snarare än "just in case".

* Att aktivt skapa kunskap (formulera problem, samla in ett underlag med vars hjälp man fördjupar förståelsen av problemet, dra slutsatser  osv) är något som behöver ges större prioritet i skolan.
Motivering
Att tillägna sig redan befintlig kunskap räcker inte! För att hantera dagens och morgondagens utmaningar behöver barn, unga och vuxna studerande bygga upp ny kunskap (som vi inte har idag).

* Individualisering är viktig (Det innebär inte att alla ska göra samma sak i sin egen takt med olika mycket hjälp av läraren, eftersom vi då riskerar att få en privatisering av läraprocesser snarare än en individualisering). Individualiseringen handlar mer om att knyta an till elevernas föreställningsvärld, tidigare erfarenheter och kunskap.

* Skolan/förskolan behöver utvecklas till en lärande organisation där skolans medarbetare (professionella och elever) är huvudaktörer i den gemensamma kunskapsbildningen om lärande och utveckling.

* Behåll flera skolor i kommunen. Små skolor = mindre grupper = eleverna syns! Satsa resurserna på skolan — Dom barnen är våran framtid. Lärarledda lektioner. Lägg socialt beteende på schemat.
Motivering
Låt elever få info om gymnasiet och dess studieteknik för 9:an.

* Samarbete mellan Nordanstigs företagarförening och skolorna för att ge våra ungdomar meningsfull arbetsplatspraktik.
Motivering
En naturlig koppling mellan kunskap och färdighet behövs för att motivera våra ungdomar till utbildning.

* Våra skolor kanske ska ha olika profiler (ex eget företagande, globalt perspektiv osv.) Profilerna attraherar barn & vuxna att välja just den skolan.

* Nyttja modern teknik för att kunna ta in kunskap, föreläsningar från hela Sverige, kanske Världen.
Motivering
De lokaler/skolor vi har skall ha hög IT-teknisk nivå.

* Att utveckla tekniken för att alla ska kunna ta del av större marknad. Att inte vara låst av att man i en liten kommun har svårare att erbjuda tex. Flera språk.

* Samarbeten, nätverk, öka bussigheten, förstå att 1+1 kan bli 5.
Motivering
Genom att samordna skola hem och näringsliv inom och utanför kommunen.

* Förebilder, mentorskap. Visa på olika yrken/möjligheter som finns men kanske inte släkten/grannen är verksam inom.
Motivering
Inspiration och kreativitet kommer om vi får se andras inspirerande väg till framgång och får hjälp till den egna.

* Ta reda på vilka förutfattade meningar som styr tankar och idéer. Ha seminarium för att gå utanför ramarna. Våga drömma! Förändra paradigm i idédebatter.
Motivering
Någon har någongång bestämt hur världen ska se ut. Tågrälsen är två hästar bred för att romarnas vagnar var det. Pensionsåldern är 65 för att en tysk politiker ville bli vald. Då levde folk till drygt 50. Vad styr våra tankar och drömmar?

* Nätbaserad utbildning på distans. Samarbeten inom ämnena. Använda internet för att finna både frågor och svar.
Motivering
För att förstå sammanhangen och lära sig att hitta kunskap i framtiden också.

* Mer och mer globaliserad värld. Läs språk, mer fysisk aktivitet.
Motivering
Det finns inga avstånd längre. Det är inte bara knoppen som behöver tränas utan även kroppen.

* Mer vägledning tidigare i livet = mellanstadiet. Mer praktik redan i år 6 = yrkespraktik 1 vecka x 2 tillfällen per termin i år 6.

* Alla barn föds lika. Det gäller att lära dom förvalta rikedomen. Utnyttja begåvningsreserven tidigt. Skapar lugnare studiemiljöer och bättre resultat.

* Jag vill att skolan ska vara lärdomsrik.
Motivering
Man ska ha bra lärare

* Nya tekniker, mobilt lärande.
Motivering
Viktigt i framtiden

* För att locka barnfamiljer att flytta till kommunen så bör Nordanstig bli känt för att ha en utbildningsbudget över rikssnitt.

* Satsa på barnen!! — god investering inför framtiden!
Motivering
Har man haft en kalasbra uppväxt önskar man sina barn detsamma.

* Att utveckla samarbetet mellan skolan och familjen.
Motivering
En stor del av motivationen till lärandet får eleven från hemmet. Då bör föräldrarna involveras i elevernas lärande.

* Jobba med skoljobben lika mycket, så att man hinner med allt.
Motivering
Man lyssnar på lektionerna så att man lär sig något.

* En skola med krav på nya kompetenser och entreprenörsanda som skapar konkurrenskraftiga resultat.
Motivering
Individen i centrum.

* Mindre klasser, social träning, mer diciplin, mer praktiskt. Valmöjlighet till olika skolor tex friskolor.

* En ämneslös undervisning i tidsbestämda projekt.

* En skola utan salar och schema där arbetet planeras och leds av ledare.

* Skoldagar som bara har en början och ett slut.

* En skola där kunnande skapas tillsammans mellan barn och vuxna.

* En skola som lyssnar på föräldrarna
Motivering
Barnet är ett gemensamt ansvar

* Skolan söker upp barnet och föräldrarna istället för att kalla.
Motivering
Föräldrar och barn känner sig viktiga.

* Riktad "datautbildning" till pensionärer.
Motivering
Mindre risk för isolering.

* Ett huvudlärcentra i kommunen. En skola i respektive större samhälle för barn upp till 9-11 år, varje "byskola" har studierum för högskole — vuxenskola men fiberanslutningar till huvudlärcentra.
Motivering
Möjlighet till livslångt lärande — studier.

* En skola med tillgång till flera generationer.
Motivering
Minska avståndet mellan generationer och ökad förståelse.

* Fortsätt och utveckla de aktiviteter som sker på Bergsjögården. Positivt och bra! Teaterföreställningar, shower etc.

* Teknik är mer än en burk med ettor och nollor. Vi kan göra allt med tekninken. Förutsättningar finns för telefonväxlar, informationsavdelningar, egna företag.
Motivering
Förbered dagens ungdom för teknikens möjligheter.

* Friskolelinje på gymnasienivå av något slag till kommunen.
Motivering
För att locka barnfamiljer att flytta till Nordanstig.

* LÄRA att LÄRA. Uppmuntra initiativförmåga samt företagaranda . Uppmuntra social och medborglig kompetens.
Motivering
Sätt människan i centrum.

* Förändringsbenägenhet hos lärare. Lärare borde utanför skolan för att få en annan verklighet.

* När skolan är en trygg och rolig plats att vara i så ramlar nog ABC på plats också! Låt skolans personal känna att de kan fela och vara utan facit ibland så kan vi nog få till en bättre kommunikation med föräldrarna för barnet.

* Relativt tidigt skall barnen få möta goda ambassadörer för olika yrken. Oavsett om yrkena finns i vår kommun eller inte.
Motivering
För att de skall få en bred bild av vilka olika yrkesval som kan göras.

* Förankra lärandet i arbetslivet. Det blir lätt mycket teorier men det är bra att kunna få svar av de som idag jobbar med det i "verkliga livet". Praktik är jätteviktigt.

* Ökade resurser till grundskolan och skrota IV- Programmet. Satsa     även på de duktiga eleverna.
Motivering
Utnyttja resurserna på bästa sätt.

* Främja entreprenörskap i skolan.
Motivering
Utvecklar elevers kreativitet och handlingskraft.

* Behåll småskaligheten. Skapa en skola med hög "social" kompetens. Självförtroende, samarbete "tighta" elever. Kreativa och hoppfulla syvare.
Motivering
Jag vill att familjer ska flytta hit till den bästa skolan — och då kommer dom.
Denna kväll  - ett BRA initiativ, låt oss fortsätta!

* Vidga kvalitetsbegrepp, mät andra saker.

* Mer verkstad i klassrummen. Barn och ungdomar som kreerar och producerar. Företagare i skolan, barn och unga i samspel med företag. Mer teknik i skolan. Förbättrar förstår sin viktiga roll och påverkar barnens skolsituation.

* Följa elevernas sociala utveckling. Få barn och föräldrar att förstå utbildning. Få eleverna att lära in. (elever "logga ut")
Motivering
För många barn får för lite stöd både hemma och i skolan. Jakten i lärandet mindre viktigt. Klar oavsett ålder.

* Distansutbildningar för alla åldrar, allt efter förmåga.

* Lämna skollokalen och undervisa i samhället.

Nordanstigs kommun publicerar inte material som står i strid med svensk lag t.ex.

  • Uppmaning till brott
  • Hets mot folkgrupp
  • Barnpornografi
  • Olaga våldsskildring
  • Upphovsskyddat material utan tillstånd

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Skicka meddelande till

Idékort
Här kan du skicka in förslag och idéer

Prenumerera
på ny information från Vision 2020

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner