Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Projektidéer Kreativt Race

På vårt Kreativa Race tog deltagarna fram här projektidéerna. De kommer att presenteras lite kort på vår träff den 6 februari2010.

Läs om Kreativt Race, där idéerna togs fram  

Arbeta aktivt för att skapa attraktiva boendemiljöer

Till exempel: Yttre miljöer, vattennära boende, hästar, seniorboende, tomter, aktiviteter, kringboende, kollektivt boende (tema: attraktivt boende) 
Kontaktperson, idébärare: Stig Eng

Värna miljömedvetet tänkande

Till exempel: Lokalproducerat, samordning, återvinning, alternativa energiförsörjningar, hållbar utveckling (tema: miljömedvetet tänkande)
Kontaktperson, idébärare: Ronny Spångberg 

Identifiera framtida förändringar i omvärlden som Nordanstig ska vara bra på att möta

Till exempel: Tolerans för oliktänkande och nya idéer, ligga i framkant (tema: omvärldsbevakning) 
Kontaktperson, idébärare: Katarina Widoff, AnnKristine Elfvendal 

Ta tillvara engagemang och idéer som finns hos våra medborgare

Till exempel: Kreativitet, motverka negativ bypolitik, ambassadörer (tema: medborgarengagemang)
Kontaktperson, idébärare:  

Förenkla samverkan som främjar kreativitet och entreprenörskap Till exempel: Sommarjobb, samverkan skola-näringsliv, utbildning, generationsväxling (tema: samverkan och entreprenörskap)
Kontaktperson, idébärare: Marianne Falkenström

Möjliggöra skapande av forum och mötesplatser för ett rikt kultur- och föreningsliv

Till exempel: Bibliotek, nätverkande, fritidsgårdar, idrott, föreningsliv, föreningsråd och administration, kultur, teater, musik osv. (Tema: mötesplatser och kultur)
Kontaktperson, idébärare: Ulf Sundblad 

Sträva efter goda kommunikationer och modern teknik som minskar avstånd — möt världen vid köksbordet

Till exempel: Utbildning, turism, marknadsföring, infrastruktur, hemsidor, mobilt lärande (tema: kommunikation och teknik) 
Kontaktperson, idébärare: Henry Aurosell

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Skicka meddelande till

Idékort
Här kan du skicka in förslag och idéer

Prenumerera
på ny information från Vision 2020

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner