Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

Kris och säkerhet

Om det inträffar en allvarlig händelse eller en krissituation i Nordanstigs kommun, till exempel en större olycka eller en brand, kommer information att finnas här.

Information om olika kriser och händelser i Sverige


Vad menar vi med en allvarlig händelse, kris och extraordinär händelse?

En allvarlig händelse - Drabbar stora delar av samhället. Längre elavbrott är ett exempel på vad som kan drabba oss i Nordanstig.

Ibland använder vi även begreppet kris för en allvarlig händelse. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Men ordet kris kan betyda olika saker för olika människor. Vardagligt kanske vi använder uttrycket när privatlivet trasslat till sig eller när barnen har influensa.

Inom kommunen använder vi begreppet krisberedskap och krisarbete och menar då det arbete vi gör före och under allvarliga händelser som kan drabba många.

Vad är en extraordinär händelse? Det är enligt Krisinformation.se en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Extrem väderlek med svåra översvämningar kan var en sådan.

Viktiga telefonnummer

Kontakt

Telefon

SOS Alarm, i nödsituation vid fara för liv, egendom eller miljö. Här når du ambulans, läkare, räddningstjänst, polis och socialjour

112

 

 

Information om olyckor och kriser. Här kan du både få information och lämna information.

113 13

 

 

Polisen, ej nödsituation (även tipstelefon)

114 14

 

 

Norrhälsinge Räddningstjänst, Brandkår

0650-380 01

 

 

Sjukvårdsrådgivning

1177

 

 

Bergsjö Hälsocentral

0652-366 00

 

 

Harmångers Hälsocentral

0652-365 00

 

 

Socialtjänsten

0652-362 31

  

Socialjouren – när socialtjänsten har stängt

026-10 02 25

 

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

VMA lämnas bland annat via Sveriges Radio, TV och text-TV.

Tyfoner som tjuter kan också varna allmänheten. I Nordanstigs kommun har vi inte några tyfoner.

Krisberedskap i kommunen

Det är kommunens krisledningsgrupp som i första hand samordnar och informerar vid en kris i kommunen. Kommunchefen leder krisledningsgruppen.

Vid en situation som kräver höjd beredskap kan krisledningsnämnden träda i kraft. Det är kommunstyrelsen som efter beslut av kommunstyrelsens ordförande blir krisledningsnämnd och då tar över det övergripande ansvaret för all verksamhet i kommunen. Krisledningsnämnden har rätt att fatta andra beslut än kommunstyrelsen.

Telefonnummer för felanmälan bland annat

Du kan även ringa kommunens växel på telefon 0652-360 00 om du inte vet vilket nummer du ska ringa. Efter växelns stängning lämnar vi telefonnummer på vår telefonsvarare.

Uppdaterad: 2018-07-26

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner