Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 10 december 2018

Hjälp till barn och unga

som inte mår bra

Om du eller någon du känner inte mår bra - Här får du telefonnummer och tips om vart du kan vända dig om du behöver hjälp.

Alla mår dåligt ibland. Du kanske inte alltid är glad och då får du tillåta dig själv att känna det du känner. Ibland fungerar inte livet som man vill, och då kan man behöva hjälp för att kunna må bättre. Det finns många som vill hjälpa dig.

Ingenting är för litet eller för stort att fråga om.

Behöver du akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa, och länkar till andra hemsidor, om du snabbt behöver hjälp eller vill prata med någon, när du mår dåligt.

Nödsituation - Ring 112
Rådgivning - Ring 1177

Hjälp som finns på plats i Nordanstig och på nätet

Du som bor i Nordanstig kan få hjälp direkt i Nordanstig eller på nätet. I vissa fall finns närmaste hjälp i Hudiksvall.

Olika anledningar till att må dåligt
- här får du veta mer

Här kan du läsa mer och få veta vart du ska vända dig om du eller någon du känner har problem med:

 • ADHDlänk till annan webbplats
  Adhd innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man ofta gör saker utan att tänka efter först.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Alkohol och drogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. Med droger menas att det är något som är giftigt, som man blir påverkad av och som man kan bli beroende av.
  Vänd dig till socialtjänstens missbruksenhet för att få råd om problem med alkohol och droger: Misssbruksenheten
 • Autismlänk till annan webbplats
  En funktionsnedsättning med ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det gör att man har svårt med socialt samspel och ömsesidig kommunikation.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Brister i föräldraskap
  Hit kan du vända dig
  för att få råd om problem med föräldraskap:
  Socialtjänstens familjeomsorg
  Elevhälsan
 • Anorexi/Bulimilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Man kanske låter bli att äta eller gör sig av med det man ätit genom att till exempel kräkas eller träna hårt.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Aspergers syndromlänk till annan webbplats
  Om man har Aspergers syndrom märks det framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Bipolär sjukdomlänk till annan webbplats
  - manodepresseiv sjukdom
  Man har perioder där man är antingen manisk eller deprimerad. Mellan perioderna av sjukdom brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Blyghet och social fobilänk till annan webbplats - även ångest
  Ångest är starka känslor av oro och rädsla som de flesta känner någon gång, och som hör till livet. Ångesten är vanligen kopplad till något obehagligt Men man kan också få intensiv ångest utan att man riktigt förstår varför man mår så dåligt.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Depressionlänk till annan webbplats
  Att känna sig nedstämd eller må dåligt på andra sätt är vanligt när man är med om jobbiga saker, och en del av livet för både barn och vuxna. Det brukar gå över efter en tid.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Fobierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Fobi är en stark och intensiv rädsla för till exempel åska, spindlar eller läkarbesök. Man kan gripas av panik och få hjärtklappning, börja svettas, darra och känna det som att man får svårt att andas. När man har en fobi upplever man det som att man måste undvika eller komma bort från det man är rädd för.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Funktionsnedsättninglänk till annan webbplats
  Nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada som man får till exempel efter en olycka eller sjukdom. Funktions-nedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Ilska och utbrottlänk till annan webbplats
  Barn och ungdomar som reagerar med kraftiga utbrott - explosivt beteende – på små motgångar och misslyckanden i vardagslivet. Barn och ungdomar som har svårt med detta har ofta även problem med att föreställa sig konsekvenser, att planera och strukturera.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Koncentrationssvårigheterlänk till annan webbplats
  Alla barn kan ibland ha svårt att koncentrera sig. Det beror oftast på att själva uppgiften inte intresserar dem. Men för en del barn handlar koncentrationssvårigheterna om någonting annat. Barnet kan till exempel ha svårt att fokusera på rätt sak eller lätt blir störd av det som händer runt omkring.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Kriminalitet
  Vänd dig till Polisen på telefon 114 14 eller Socialtjänsten om du är utsatt för någon form av kriminalitet eller har frågor.
  Polisen i Nordanstig
  Socialtjänsten
 • Kris i livetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  En kris kan vara att resultatet av att ens tidigare erfarenheter och kunskaper plötsligt inte räcker till för att förstå och hantera den situation man hamnat i. Man har hamnat i en situation där den yttre världen inte alls stämmer överens med den bild av verkligheten man har.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Ledsen och nedstämdlänk till annan webbplats
  Att vara ledsen är lika rätt som att vara glad. Alla känner sig ledsna då och då. Det kan ofta kännas lättare om man tillåter sig att gråta och vara just så ledsen som man känner sig. Ibland kan man känna sig nere utan att det har hänt något speciellt eller att man förstår varför.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Mobbning eller kränkande behandling
  Det är ett absolut förbud för vuxna i till exempel förskola eller skola att kränka barn/elever, till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld.

  Diskriminering kan vara när personal på en skola behandlar en person sämre än någon annan för att man till exempel är bisexuell eller är född i ett annat land, eller  tjej eller kille. Det kan också vara att en lärare, rektor eller annan personal trakasserar dig.

  Mobbning är när någon vid återkommande tillfällen trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det har även blivit vanligare att mobbning sker via e-post eller sms. Mobbning kan också vara att bli utfryst.

  Vänd dig i första hand till lärare/mentor eller rektor för att anmäla mobbning. Upplever du att du inte får det stöd och den hjälp du behöver kan du anmäla skolan till Skolinspektionenlänk till annan webbplats.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Orolänk till annan webbplats
  Att känna sig orolig ibland hör till livet, oavsett hur gammal man är. Olika saker oroar olika människor. Ibland är man orolig för sin egen situation och ibland för hur någon annan mår.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Problem i familjen
  Problem i familjen kan bland annat handla om att det är bråk familjen
  eller att man blir slagen av någon i familjen eller att man är utsatt för sexuella övergrepp av någon i familjen. Att man inte har det bra hemma. Det kan också vara att familjen inte klarar sin ekonom eller föräldrar eller andra vuxna använder droger eller har problem med alkohol.
  Vänd dig till Socialtjänsten om du behöver råd och hjälp:
  Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg
 • Problem i skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Vänd dig till elevhälsan på skolan. Skolsköterskan, kurator men även en lärare eller rektor kan hjälpa till.
  Elevhälsan grundskolan
  Grundskolor i Nordanstig
  Gymnasieskolan i Nordanstig - Introduktionsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Bromangymnasiet Hudiksvall - elevhälsanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Sundsvalls gymnasium - elevhälsanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Psykiatrisk vård
  Information om var du kan vända dig med olika psykiska problem, från enklare sömnsvårigheter till allvarliga akuta psykiska problem.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Psykoslänk till annan webbplats
  Om man får en psykos uppfattar man verkligheten på ett annat sätt och får vanföreställningar, till exempel att man känner sig styrd eller övervakad utan att vara det.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Riskbruk och missbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Om man är beroende av alkohol eller narkotika berusar man sig så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad, och det blir svårt att klara sig utan. Att vara beroende innebär att man inte längre kan styra över sitt drickande eller droganvändande. Risken för att bli beroende är större om man dricker eller drogar ofta eller mycket. Om man agerar på ett sådant sätt brukar det kallas för riskbruk.

  Vänd dig till socialtjänstens missbruksenhet för att få råd om problem med alkohol och droger. Misssbruksenhetenlänk till annan webbplats
 • Schizofrenilänk till annan webbplats
  Schizofreni är en form av psykos, det vill säga ett tillstånd som innebär att man uppfattar verkligheten på ett annat sätt än andra. Schizofreni varar minst ett halvår och oftast hela livet. Sjukdomen brukar bli lindrigare med åren.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Sexuella övergrepp
  Vänd dig till Barn.- och ungdomspsykiatrimottagningen på Hudiksvalls sjukhus om du blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp.
  BUP på Hudiksvalls sjukhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Våld och övergrepp
  En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Det kan handla om sparkar och slag, att man blir inlåst eller blir misshandlad på något annat sätt. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen. Ett annat slags våld är att de vuxna inte tar hand om en på ett bra sätt. Det är aldrig ens eget fel att den man är ihop med gör en illa.
  Vänd dig till Socialtjänstens individ- och familjeomsorg
 • Ångestlänk till annan webbplats
  Ångest är starka känslor av oro och rädsla som de flesta känner någon gång, och som hör till livet. Ångesten är vanligen kopplad till något obehagligt  Men man kan också få intensiv ångest utan att man riktigt förstår varför man mår så dåligt.
  Socialtjänstens familjeomsorg
 • Ätstörningarlänk till annan webbplats
  Om tankarna på mat och vikt tar så stor del av uppmärksamheten att man kan ha svårt att klara av sitt vanliga liv – studier, arbete eller andra aktiviteter – så kan man ha en ätstörning.
  Socialtjänstens familjeomsorg


Uppdaterad: 2017-04-05

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter
Jag mår inte bra

På den här sidan får du som är ung tips på var du kan få hjälp om du inte mår bra.

Kontakt för den här sidan

Socialchef

Kristina Berglund

David Lindqvist

0652-360 00 växel
070-669 24 31

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner