Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 23 februari 2018

Nordanstigs kulturråd

Rådet ska bland annat att ge kulturlivet möjlighet att ta initiativ till och att aktivt verka för förändring och utveckling av kommunens verksamheter som särskilt berör kulturområdet.

Kulturrådets bildande

Arbetet med att tillsätta ett kulturråd har pågått sedan september 2014, beslut till bildande av ett kulturråd togs 22/10-15 av kommunstyrelsen.

Genom annonsering i lokala medier och kommunens hemsida har allmänheten uppmanats att nominera representanter till det nybildade kulturrådet. 21 personer har nominerats.

Utifrån arbetsgruppens underlag kommer kommunstyrelsen under våren fatta beslut om vilka deltagare som kommer att sitta i kulturrådet.

Nordanstigs Kulturråd

Är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kulturutövare, enskild, förenings- eller företagsform och Nordanstigs kommun. Kulturrådet är en remissinstans för frågor som rör kulturlivet i kommunen.

Rådet ska

  • ge kommunen möjlighet att ta del av och beakta kulturlivets synpunkter löpande
  • ge kulturlivet i kommunen möjlighet att ta initiativ och att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter som särskilt berör kulturområdet

Kommunen ska

  • i kulturrådet informera om sin verksamhet och planerade aktiviteter som är av betydelse för kulturlivet

Vilka ingår i kulturrådet?

Rådet består av en representant från Nordanstigs föreningsråd, fem representanter som utses av kulturlivet, två politiker och tre tjänstemän.

(Tjänstemännen är bibliotekschef, tf.näringslivschef och näringslivsutvecklare)

Rådet organiseras av kommunstyrelsen och administreras av näringslivsorganisationen.

Uppdaterad: 2017-03-13

Sidansvarig: Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Samhällsutveckling och kommunikation

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner