Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2014-03-04

Omkring hälften av Nordanstigs ungdomar har en positiv framtidstro och kan tänka sig att starta eget!
- Det visar svaren från Luppen 2013

Rapporten med resultatet från Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, har landat hos kommunen. Bland annat visar det att skolan är den viktigaste frågan för 13-16-åringar. Vi kan också se att våra ungdomar ser positivt på framtiden och att många av dem sommarjobbade den senaste sommaren.

Många ungdomar vill vara med och påverka

Enkäten visar att en tredjedel bland såväl killar som tjejer i vårt län är intresserade av att vara med och påverka i frågor som rör sin hemkommun . Positivt är även att allt fler av kommunens ungdomar vet vart de ska vända sig om de vill föra fram sina åsikter.

– Efter Lupp 2010 så tog vi fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. Det och etableringen av en ungdomssamordnartjänst som arbetar med och för ungdomars inflytande kan vara en förklaring till förbättringarna, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson.

Våra ungdomar har en positiv framtidstro

De allra flesta av kommunens ungdomar uppger att de ser positivt på sin framtid. Framtidstron ser genomgående väldigt god ut oavsett kön, ålder eller sysselsättning. Nordanstigs ungdomar delar i princip den goda framtidstron med övriga ungdomar i länet.

I Nordanstig är det många som har sommarjobbat - och som vill starta eget

Bland ungdomarna i Nordanstigs kommun så är det många som har sommarjobbat den senaste sommaren. Sommarjobb är en erkänd framgångsfaktor för att kunna få jobb i framtiden. Positivt är även att omkring hälften av Nordanstigs ungdomar kan tänka sig att starta eget i framtiden.

Skolan är viktig tycker våra ungdomar

För ungdomarna i åldrarna 13-16 så är skolan den viktigaste politiska frågan,  och det är även här ungdomarna anser att det finns en hel del att förbättra. Nordanstigs ungdomar ligger på en lägre nivå än länssnittet när det gäller hur de upplever sin skolsituation.

Vad tycker unga i Gävleborg

  • Unga vill vara med och påverka men upplever att de inte kan göra det så mycket som de önskar
  • De flesta är också nöjda med sin skolsituation
  • Erfarenheter från sommarjobb varierar mycket i länets olika delar.

Läs vad resultatet bland annat visar regionalt Så tycker unga i GävleborgPDF

Hur går vi vidare med resultatet?

På tisdagen, den 4 mars, träffades representanter från länets kommuner, Region Gävleborg, Landstinget Gävleborg och Länsstyrelsen för att ta del av, och arbeta vidare med, enkätens resultat och hur vi kan förbättra ungas möjligheter. I Nordanstig kommer ungdomssamordnaren bland annat att besöka högstadiet för att förankra resultatet genom workshops.

Här får du veta mer

Kontakta Frida Stoltz                                                    
ungdomssamordnare                               
070-239 70 57

eller  

Mona Franzén-Lundin
chef för kommunledningskontoret
070-360 71 11

Vad är Lupp?

  • Lupp-enkäten genomfördes i oktober 2013 av tre målgrupper; 13-16 åringar, 16-19 åringar och 19-25 åringar (även kallad unga vuxna).
  • I Nordanstig genomfördes enkäten i årskurs 8 och i samarbete med Hudiksvalls kommun i årskurs 2 på gymnasiet.
  • Region Gävleborg ansvarade för enkätutskick till gruppen unga vuxna.
  • Första gången Luppen genomfördes i Nordanstig var 2010, att den nu genomförts en andra gång medför inte bara att vi får in nya siffror utan att vi även kan göra jämförelser över tid.

Uppdaterad: 2017-12-03

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner