Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2014-04-08

Regeringen satsar 3,85 miljarder kronor för minskade restider med tåg Sundsvall och söderut

Startskottet för nya Ostkustbanan har gått  - och restiderna till och från Stockholm blir kortare. Regeringen meddelade den 7 april 2014 att man nu satsar på nya ostkustbanan.

Regeringen har pekat ut första etappen dubbelspår söder om Sundsvall för att jobba vidare med frågan och på sikt få till stånd en helt ny ostkustbana Härnösand – Sundsvall – Gävle.  

Etappen är ungefär 15 kilometer lång, varav 9 km kan färdigställas till 2025. Investeringskostnaden för dubbelspårsetappen är totalt 1 700 miljoner kronor varav cirka 1 000 miljoner kronor avsätts mellan 2020 och 2025.

Restiderna till och från Stockholm blir kortare med  Nya Ostkustbanan. Dessutom har planeringsarbetet för en ny mötesstation och nytt stationsläge i Njurunda påbörjats vilket kommer att ha betydelse för arbets- och studiependlingen till och från länet.

Samlade åtgärder har haft  betydelse för godstrafiken på Ostkustbanan genom bättre tillförlitlighet och högre kapacitet. 

Beskedet om statsningen betyder på sikt kortare restider

- och det är viktigt för oss i Nordanstig

– Beskedet visar att regeringen förstår att man måste satsa på Ostkustbanan och det är glädjande. Arbetet har inte varit förgäves i projektet Nya Ostkustbanan, som jobbar för dubbelspår Härnösand-Gävle, säger Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande och kommunens representant i styrgruppen för projektet.

För oss i Nordanstig är det viktigt med dubbelspår på sträckan. Kortare restider medför att avstånden krymper och vi får tillgång till en vidgad arbetsmarknad. Människor kommer få större möjligheter att bo i vår kommun och pendla till arbetsplatser och studier utanför kommunen.

Länssytrelsen i Västernorrland avsätter ytterligare 20 miljoner

Utöver de nationella medel som regeringen idag har presenterat har Länsstyrelsen Västernorrland avsatt 20 miljoner för nya Ostkustbanan i den regionala transportplanen.

– Nu är jobbet igång. Regeringens besked är en bekräftelse på att arbetet med projekt Nya ostkustbanan har gett effekt. Nu får vi inte tappa takten utan istället växla upp arbetet med länsövergripande samverkan för ytterligare finansiering och med den fysiska planeringsprocessen för tidigareläggning av nya Ostkustbanan i sin helhet, säger Bo Källstrand, landshövding i Västernorrland.

Här får du veta mer

Christin Borg
Projektledare Information & Marknadsföring
Nya Ostkustbanan
0611-34 91 41
070-343 91 41

Stig Eng
Vice ordförande kommunstyrelsen Nordanstig
Kommunens representant i styrgruppen för Projektet Nya Ostkustbanan
och i Projektet samordnad planering för dubbelspåret Gävle-Sundsvall
0652-361 05
070-397 63 23

Christina Englund
Stadsarkitekt Nordanstigs kommun
Arbetsgruppen för samordnad planering dubbelspåret Gävle-Sundsvall
Telefon 0652-361 94

Uppdaterad: 2014-04-08

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner