Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2014-05-19

Nu blir det ordning på hastigheterna i våra tätorter - kommunen får ansvaret för lokala trafikföreskrifter från 1 juni 2014

Nordanstigs kommun inför begreppet tättbebyggt område för Bergsjö, Gnarp och Hassela och övertar därmed ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna från Länsstyrelsen. Inom de tättbebyggda områdena kan kommunen själv besluta om hastighet och om regler för stannande och parkering.

Kommunen inför begreppet tättbebyggt område och får ansvar för de lokala trafikföreskrifterna från 1 juni. Syftet är i första hand att få ordning på hastighetsbegränsningarna i tätorterna.

– Vi från polisen välkomnar detta för att det nu går att få efterlevnad på rådande hastighetsbegränsningar, eftersom det finns möjlighet att ha hastighetskontroller då skyltningar och beslut blir gällande i kommunen, säger Nordanstigs närpoliser Thomas Wiik och Stefan Trönnhagen.

Kommunfullmäktige har beslutat att just Bergsjö, Gnarp och Hassela är de tätorter där vi inför tättbebyggt område eftersom de uppfyller Trafikverkets kriterier för detta.

Inom tättbebyggt område gäller 40 km i timmen

Inom tättbebyggda områden är hastigheten begränsad till 40 km/tim. Kommunen kan själv bestämma om andra hastigheter inom området.

Trafikverket sätter upp skyltar

Trafikverket kommer att sätta upp skyltar med tättbebyggt område, men det är inte säkert att de hinner sätta upp alla skyltar till 1 juni.

Kommunens ansvar gäller beslut om hastighet, och om parkering och stannande

I ett tättbebyggt område ansvarar kommunen själv för de lokala trafikföreskrifterna. Kommunen kan själv bestämma om andra hastigheter än 40 km/tim inom det tättbebyggda området. Exempelvis 30 km/tim vid skola och 60 km/tim vid större genomfart. Kommunen kan också besluta om parkeringsregler och om regler för stannande.

Ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna kommer att ligga på samhälls-byggnadskontoret och kommunstyrelsen kommer att vara trafiknämnd.

Därför har det tidigare varit otydligt vilken hastighet som gällt

Hittills har Länsstyrelsen beslutat om lägre hastighet än 70 km/tim. Det har betytt att alla små vägstumpar som inte är begränsade till 70 km/tim skulle ha skylt för den hastighet som gäller. Skyltningen har varit inkonsekvent och polisen har inte kunnat bötfälla fartsyndare.

Trafikverket och lokala väghållare har samma ansvar som tidigare

Utanför tättbebyggt område är det fortfarande Länsstyrelsen som ansvarar för lokala trafikföreskrifter. Ansvariga  väghållare påverkas inte av det här beslutet och det är även fortsättningsvis Trafikverket som ansvarar för de större vägarna och vägföreningar och vägsamfälligheter som har ansvar för de mindre vägarna.

Kommunen bestämmer vilka områden som ska vara tättbebyggt område

Trafikförordningen ger kommun rätt att själv bestämma vilka orter som ska vara tättbebyggda områden. Orterna måste vara ett område med stads- eller bykaraktör eller ha ett liknande vägnät och bebyggelse. Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014 att Bergsjö, Gnarp och Hassela ska vara tättbebyggda områden.

Här får du mer information

Mats Widoff
samhällsbyggnadschef
telefon 0652-361 73, 070-610 68  50

Uppdaterad: 2016-02-17

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner