Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2014-06-17

Nu bildas Hälsinglands utbildningsförbund

De tre kommunerna Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig fortsätter nu utvecklingen av det gemensamma utbildningsförbundet för gymnasie- och vuxenutbildningen, Hälsinglands utbildningsförbund. Hudiksvalls kommun har valt att inte fatta beslut i frågan innan sommaren.

Samtliga fullmäktigeförsamlingar I Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig har  tagit beslut om utbildningsförbundet. Hudiksvall avvaktar med sitt beslut.

– Vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå och att vi tillsammans kan ge eleverna den bredd och kvalitet som efterfrågas i framtiden. En viktig målsättning är att fler ungdomar avslutar sin gymnasieutbildning, säger Marie Centerwall, S, Hälsingerådets ordförande och kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs.

Uppfattningen att ett utbildningsförbund ska bildas nu delas av  kommunal-rådet och kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng, C, Nordanstig, och de två oppositionsråden Ingvar Persson, M, Bollnäs och Magnus Svensson, C, Söderhamn.

– Ett fördjupat samarbete säkerställer att vi i framtiden kan möta arbetslivets efterfrågan på utbildad arbetskraft, betonar Sven-Erik Lindestam, S, kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn.

Förbundet kan bildas under 2015

Ambitionen är att förbundet bildas 2015 och att programutbudet för den nya gymnasie- och vuxenutbildningen presenteras inför läsåret 2016-2017.    

Det som väntar nu är att de tre fullmäktigeförsamlingarna ger kommun-styrelserna i uppdrag att göra smärre förändringar i konsortialavtalet bland annat när det gäller sätesort.

För Nordanstig är det viktigt att kunna vara med och påverka

– Vi vill vara med och påverka för våra studerandes skull, framhåller Monica Olsson, S, kommunstyrelsens ordförande.

I Nordanstig saknar vi egen gymnasieskola men vi kommer även i fortsättningen att köpa tjänster för våra elever. Här är inflytandet i ett utbildningsförbund  betydelsefullt. Vuxenutbildningen i kommunen har en stark ställning och ett fördjupat samarbete i förbundet stärker möjligheterna att erbjuda vuxenstuderanden i Nordanstig ett bra utbud

Sammanfattningsvis innebär Hälsinglands utbildningsförbund:

  • En kraftsamling som gör det möjligt att arbeta offensivt med utveckling av pedagogik, utveckling av utbud, specialisering mm
  • Bra bredd och kvalitet som attraherar de studerande
  • Fritt sökbar gymnasie- och vuxenutbildning
  • Möjligheter till lärlingslösningar för alla inriktningar inom området
  • Arbete och studier i samklang; bättre tillgodose näringslivets önskemål
  • Använda teknik för flexibla lösningar    

Även Hudiksvall, Ljusdal och Ovanåker är välkomna i förbundet

De tre kommunerna välkomnar Hudiksvall till utbildningsförbundet när kommunen så önskar. De övriga två kommuner som valt att stå utanför i dag, Ovanåker och Ljusdal, är också välkomna in i förbundet i framtiden.

För mer information kontakta

Monica Olsson, S, Nordanstig, 073-275 56 92
Marie Centerwall, S, Bollnäs,
Hälsingerådets ordförande, 070-561 64 52 Sven-Erik Lindestam, S, Söderhamn, 073-270 68 38

 

Läs mer om Hälsinglands utbildningsförbund

Uppdaterad: 2014-06-17

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner