Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

2014-08-14

Kommunstyrelsen vill ha gemensam socialjour i Gävleborgs län

En gemensam socialjour beräknas ge högre kvalitet och tillgänglighet till en lägre kostnad än idag. Länets kommuner går därför ihop om en gemensam socialjour.

Nordanstig kommer att ingå i en med länets övriga kommuner gemensam socialjour. Den beräknas ge förbättrad kvalitet på nuvarande jourverksamhet och leda till högre tillgänglighet och minskade kostnader.

Jouren beräknas att bestå av fem personer som kommer att ha sin arbetsplats vid polisstationen i Gävle. Verksamheten ska finnas under Socialnämnden i Gävle.

Kommunstyrelsen beslutade på myndighetsutskottets förslag på sammanträdet den 14 augusti 2014 och uppdrar nu till socialchefen att verkställa beslutet.

Bakgrund
- vad som gäller om socialjour enligt socialtjänstlagen

Enligt Socialtjänstlagen bör kommuner tillhandahålla socialjour eller liknande beredskap till medborgarna. Kommunen har ett ansvar att vara tillgänglig för akuta sociala problem och kan organisera detta på olika sätt.

Såväl större som mindre kommuner i länet har haft svårt att klara detta uppdrag på ett tillräckligt tillfredsställande sätt i de olika kommunerna. Tillgänglighet till socialjour på icke kontorstid har varierat mellan kommunerna.

För mer information kontakta

Monica Olsson
kommunstyrelsens ordförande
0652-361 96

Uppdaterad: 2014-08-18

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner