Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2014-08-18

Migrationsverket har upphandlat ett nytt tillfälligt asylboende i Hassela under hösten 2014

Ett av de asylboenden som Migrationsverket upphandlat i landet kan komma att öppnas av entreprenören Hero Hassela på Hassela Ski och ha plats för 88 personer. Nyheten har redigerats 2014-08-19.

Redigering av nyheten sedan publiceringsdagen den 18 augusti;
Boendet kan komma att öppnats eftersom Migrationsverket har upphandlat platserna. Det är dock inte bestämt att det ska öppna eller när.

Migrationsverket har upphandlat 88 platser för tillfälligt boende för asylsökande. Det är Hero Hassela som tagit fram boenden på Hassela Ski, Älvåsen i Hassela. Det här är bara ett av många nya boenden i vårt län och i landet.

Det kan ta en eller flera månader innan asylboendet kan öppnas. Migrationsverket kommer först att besiktiga anläggningen.

Migrationsverkets uppdrag är att ge asylsökande ett värdigt mottagande och en rättssäker prövning av asylskälen. Myndigheten ansvarar även för att de asylsökande har någonstans att bo under tiden som deras ärenden prövas.

Kommunens blir ansvarig för de asylsökande barnens skolgång - om det kommer att placeras barn på boendet. Det är i dagsläget inte troligt eftersom det i första hand kommer att erbjudas enkelrum, om boendet öppnas. Kommunen ska vid behov enligt lag erbjuda skolplats inom en månad. Kommunen får då ersättning för skolkostnader från Migrationsverket. Landstinget i sin tur ansvarar för att erbjuda de asylsökande sjukvård.

Just nu väntar kommunen på att få mer information.

Här får du mer information

Mona Franzén–Lundin
tf kommunchef
0652-361 68

Monica Olsson
ordförande kommunstyrelsen
0652-361 96

Migrationsverket
Lars Ulander
Mottagningsenheten Söderhamn
010-485 41 71

Migrationsverket öppnar nu många tillfälliga boenden i hela landet, vilket ofta väcker frågor hos allmänheten. Myndigheten vill därför ge en allmän information om bakgrunden och förutsättningarna när det sker.

Det råder konflikter imånga delar av världen Kriget i Syrien rasar sedan fler år, i Somalia och Afghanistan är det fortfarande oroligt och många människor flyr diktaturens Eritrea. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR är över 1 miljoner människor på flykt, den största siffran sedan andra världskriget.

Situationen ivärlden verkar även Sverige. I år väntas det största antalet asyl­sökande sedan kriget i forna Jugoslavlen på 1990-talet söka sig hit.

Sverige har genom internationella överenskommelser åtagit sig att ge skydd åt de människor som har rätt till det. Migrationsverkets uppdrag fran riksdag och Regering är ange asylsökande monagande och en rättssäker prövning av asylskälen. Myndigheten ansvarar även för att de asylsökande har någonstans att bo under tiden deras ärenden prövas. 

Det är staten, genom Migrationsverket, som betalar för deasylsökandes boen­den. De flesta asylsökande får bo i hyresräner. Just nu är det stor brist på dessa och Migrationsverket tvingas därför upphandla tillfälliga boenden av olika entreprenörer.

När Migrationsverket öppnar tillfälliga boenden är vi bundna av Lagen om offentlig upphandling. Det innebär an verket inte kan påverka var entreprenörerna vljer att starta sin verksamhet. Migrationsverket får inte heller ta en förhandskontakt med kommunen innan avtal har skrivits på grund av rådande sekretessbestämmelser.

Migrationsverket har i de senaste upphandlingarna begärt att företag som lämnar in anbud själva tar kontakt med kommunen i samband med att an­budet lämnas in. detta för att kommunerna ska få information sa tidigt som möjligt. Migrationsverket tar ocksa alltid en egen kontakt med kommunen så fort lagen tillater, det vill säga när avtal har skrivits.

Kommunerna å sin sida är ansvariga för de asylsökande barnens skolgång under tiden de bor i kommunen. Kommunen ska enligt lag erbjuda skolplats inom en månad. Landstingen är ansvariga för att erbjuda de asylsökande vård. Staten, genom Migrationsverket, ersätter kommunerna och landstingen för kostnader för skola och sjukvård.

Uppdaterad: 2014-08-19

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner