Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2014-09-08

Vatten- och avloppsplan för Nordanstigs kommun på remiss

Nu kan du lämna synpunkter på de nya styrdokument (VA-plan) som tagits fram för vatten- och avloppsfrågor i Nordanstigs kommun. Du kan lämna dina synpunkter på remissen fram till den 15 oktober

Remiss VA-plan för Nordanstigs kommun

För att möta de krav som idag ställs när det gäller kommunalt vatten- och avlopp, VA, har förslag på styrdokument för Nordanstigs kommun tagits fram.

Styrdokumenten ska skapa förutsättningar för att få en långsiktig och hållbar planering för VA-försörjningen i hela kommunen, både för den allmänna (kommunala) som den enskilda VA-försörjningen.

Genom VA-planen ska VA-frågor och behov förankras hos både politiker och tjänstemän. Likaså ska fastighetsägare få tydligare information kring framtida utbyggnad av VA.  Dokumenten innehåller långsiktiga och kortsiktiga mål, prioriteringar, uppföljningspunkter och aktiviteter.

Under remisstiden har privatpersoner, föreningar, organisationer och företag möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Speciella utskick har gått till bland andra några nämnder och verksamheter inom kommunen, organisationer samt länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Du kan lämna dina synpunkter skriftligen senast torsdag den 15 oktober 2014.

Handlingarna finns utställda i kommunhusets reception,
Södra Vägen 14 i Bergsjö.


VA-planen kommer sedan att tas upp i kommunstyrelsen och vidare för beslut i kommunfullmäktige i början av 2015.

För mer information kontakta

Maria Roos, projektledare Telefon 073-276 12 17

Uppdaterad: 2014-09-18

Sidansvarig: Anna Wallberg, webbadministratör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner