Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2014-10-01

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen och för omsorgen om funktionshindrade i Nordanstigs kommun

Nordanstigs kommun har valt att införa lokala värdighetsgarantier. De beskriver hur vi arbetar inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade för att leva upp till kraven i lagstiftningen.

Genom att införa lokala värdighetsgarantier vill Nordanstigs kommun beskriva och förtydliga vad man kan förvänta sig av oss. Garantierna gäller när man ansöker om insats och när de beviljade insatserna utförs. Garantierna är ett löfte och en beskrivning av vad vi gör och hur vi gör det. De lokala värdighetsgarantierna gäller också för de privata företag som godkänts av kommunen.

Nationella värdegrunden

Den 1 januari 2011 infördes en ny bestämmelse om en nationell värdegrund i socialtjänstlagen. Den innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.


För mer information kontakta

Malin Ruthström, vård- och omsorgschef
Telefon 0652-361 28, 070-565 62 63

Uppdaterad: 2014-10-01

Sidansvarig: Pia Stålberg, webbansvarig

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner