Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2014-10-09

Förslag till ny avfallsplan gemensam med hälsinge-kommunerna – Vi vill ha dina synpunkter senast torsdagen den 6 november 2014

Det är dags att byta ut vår gamla avfallsplan med mål för kommunens avfallshantering. I planen finns bland annat förslag på återbruk av textilier och hur vi ska sortera ut matavfall från våra hushållssopor.

Kommunerna i Hälsingland har tagit fram förslag till en helt ny och gemensam avfallsplan som ska gälla 2015-2020 och som fullmäktige ska besluta om i början av 2015. I avfallsplanen finns mål för avfallshanteringen. Där finns även strategier, som förklarar hur vi ska göra för att nå målen och en åtgärdsplan för vad vi behöver ändra på för att nå dem.

Varje kommun ska ha en avfallsplan enligt Miljöbalken (15 kap 11 §).

Mycket är nytt i förslaget

Den nya planen ska ersätta den gamla som är från 1994, så det mesta är nytt.

I den nya planen står bland annat om

  • minskat svinn av matavfall på förskolor, skolor och särskilda boenden
  • återbruk av textilier
  • att sortera ut matavfall från hushållssopor
  • förbättrad information.

Förslaget ska nu ut på remiss, innan fullmäktige kan besluta om det

Innan fullmäktige beslutar om den nya avfallsplanen kommer kommun-styrelsen att ta ställning till förslaget.

Men först ska den ut på remiss till bland annat Länsstyrelsen, Miljökontoret, Nordanstigs bostäder, MittSverige Vatten, medborgare och fler berörda, som alla får säga vad de tycker om planen.

Vill du lämna synpunkter?

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen, senast torsdagen den 6 november 2014

Här kan du se hela avfallsplanen

Hela avfallsplanen med strategier och mål, åtgärder, underlag och en sammanfattning:

Vill du veta mera kan du kontakta oss

Katarina Lindström, renhållningschef
telefon 0652-361 66   
katarina.lindstrom@nordanstig.se                                 

Anders Tellin, arbetsledare renhållningen
telefon 070-690 14 55
anders.tellin@nordanstig.se

Uppdaterad: 2017-01-20

Sidansvarig: Ann Gottvall

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner