Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 19 oktober 2018

2014-11-18

I morgon 19 november är det Världstoalettdagen – Vad spolar du ner?

Varje år hamnar bland annat 1,5 kg kadmium i vårt avlopp i Nordanstig, Timrå och Sundsvall  - 200 gram skulle kunna förstöra hela Sidsjön. Gör rätt - och spola inte ner målarfärg i avloppet meddelar MittSverige Vatten!

2,5 miljarder människor saknar fortfarande tillgång till toalett – i Sverige har vi både toaletter och rent vatten men vi tar inte hand om vårt avloppssystem. Varje år hamnar 360 ton skräp och omfattande mängder kemikalier i våra avlopp i Sundsvall, Timrå och Nordanstig, bland annat 1,5 kg kadmium.

Kadmium kan förstöra hela Sidsjön

Varje år hamnar 360 ton skräp och omfattande mängder kemikalier i våra avlopp i Sundsvall, Timrå och Nordanstig, bland annat 1,5 kg kadmium. 200 gram kadmium skulle vara tillräckligt mycket för att förstöra hela Sidsjön i Sundvall.

Ingen målarfärg i avloppet

All färg, även miljömärkt och vattenbaserad färg, ska lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen. Det gäller även tomma burkar med intorkad färg likväl som trasor, penslar och rollers med rester av färg samt det lösningsmedel som du har tvättat dina penslar med. Målarfärg är alltså en besvärlig källa till de kemikalier som spolas ner i våra toaletter och avlopp.

En riktig bov bland färgerna är hobby- och konstnärsfärger i gula och röda nyanser, som fortfarande idag kan innehålla mycket höga halter kadmium. Tungmetallen är skadlig för miljön och redan vid låga doser utgör kadmium en hälsorisk. En smal produktgrupp som inte kan göra någon skada kanske du tänker? Inte alls, säger vi.

Reningsverken i Sundsvall, Timrå och Nordanstig får årligen in 1,5 kg kadmium, där denna färg står för 10 %, och är en av de enskilt största källorna vi kan påverka.

Det är lätt att göra rätt

– Att spola ner färg är lika dåligt för miljön som att slänga batterier i sitt matavfall. Men det är lätt att göra rätt – spola aldrig ned färgrester och köp aldrig färg med kadmium. Det finns alternativ. Välj hobby- konstnärsfärg som är märkta med ”hue”, ”sub” eller ”imit”, de är garanterat kadmiumfria, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.

Här får du veta mer

  • Nedspolade kemikalier och okända miljöbovar, kontakta Anna Stenlund, Miljö- och lab.chef, tfn 070-347 52 50.
  • Mitt Vattenwww.mittsverigevatten.se eller kontakta Magnus Wiklund, Informationsansvarig, tfn 070-570 11 13
  • Läs mer om vårt arbete med vatten- och avlopp
    www.mittsverigevatten.se
  • Lär dig mer om hur vi tar hand om vårt vatten och kolla in Skitgalleriet – en konstserie skapad inför Världstoalettdagen.
    www.mittvatten.se

Mitt Vatten

Mitt Vatten är en gemensam satsning av alla landets 290 vattentjänst-verksamheter i Sverige. Syftet är att informera och uppmärksamma allmänheten om vikten av att ta hand om vårt vatten.

  • www.mittvatten.se

Vilka är Svenskt Vatten?

Svenskt Vatten, som står bakom Mitt Vatten, är branschorganisationen för Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet.

Samtliga 290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor som rör vattentjänster.

Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten skall få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp, och förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav.


Uppdaterad: 2016-09-16

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner