Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 24 oktober 2018

2014-11-21

Kommunfullmäktige (KF) sammanträder
måndagen den 1 december 2014 kl 18 i Bergsjö

Kommunfullmäktige håller sitt sammanträde på Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Fullmäktiges sammanträden är öppna och du är välkommen som åhörare eller att titta på vår webbsändning direkt eller i efterhand.

Tid, plats och ärenden

Tid:    sammanträdet börjar kl 18.00.

Lokal: Kulturhuset Bergsjögården ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö.

På sammanträdet tar fullmäktige bland annat upp följande ärenden:

  • budget 2015 för Nordanstigs kommun med flerårsplan 2016-2018
  • taxor 2015 för fjärrvärme och vatten och avlopp
  • skolskjutsreglemente för gymnasieskolan
  • personval för perioden 2015-2018 till bland annat kommunstyrelse och byggnadsnämnd

Här får du veta mer

Kommunsekreterare

Eva Engström

Telefon 0652-361 03
e-post eva.engstrom@nordanstig.se

Uppdaterad: 2014-11-28

Sidansvarig: Anna Wallberg, webbadministratör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner