Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 24 oktober 2018

2015-06-18

Skolinspektionen kritiserar skolverksamheten i Nordanstigs kommun

Skolinspektionen riktade på onsdagen kritik avseende det systematiska kvalitetsarbetet för skolverksamheten i Nordanstigs kommun. Åtgärdar kommunen inte bristerna före den 2 november 2015 hotas kommunen av vite på sammanlagt 600 000 kronor.

– Vi ser självklart mycket allvarligt på kritiken i Skolinspektionens tillsynsrapporter. Vi ska därför omedelbart inleda arbetet med att både på kort och lång sikt utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete för hela skolverksamheten. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att både styra och följa upp skolans verksamhet både när det gäller värdegrundsarbete och faktiska skolresultat, säger Stig Eng (c), kommunstyrelsens vice ordförande.

Den 24 juni kommer Skolinspektionen på besök till Nordanstigs kommun för att på plats gå igenom sina tillsynsrapporter, men även för att ge råd och förslag på åtgärder som kan rätta bristerna som de uppmärksammat vid sina tillsynbesök. På mötet kommer kommunens ledande politiker att delta för att tillsammans och i dialog med Skolinspektionen arbeta fram en konkret åtgärdsplan.– Kommunstyrelsen är huvudman för skolan i Nordanstig. Ytterst är det vi politiker som bär ansvaret för de påtalade bristerna. Vi har den senaste tiden haft ett stort fokus på att sjösätta den nya kommunorganisationen och samtidigt besluta kring ett stort åtgärdspaket för att skapa en god långsiktig ekonomi i kommunen. Jag kan nu bara konstatera att vi därför tyvärr inte ägnat tillräckligt med tid och fokus på styrning och uppföljning av skolverksamheten, säger Stig Eng.Stig Eng framhåller att hela kommunorganisationen, både politiker och tjänstemän, nu tillsammans ska göra allt som står i deras makt för att skyndsamt rätta till de brister som Skolinspektionen uppmärksammat.– Invånarna i kommunen ska självklart kunna känna sig trygga med att vi erbjuder en väl fungerande skolverksamhet med ett systematiskt kvalitetsarbete där varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för lärande i en trygg och modern skolmiljö, säger Stig Eng.

För mer information kontakta

Stig Eng (c), vice ordförande i kommunstyrelsen, telefon 070-397 63 23.

Uppdaterad: 2015-06-18

Sidansvarig: Patrik Thorson, enhetschef kansli- och kommunikationsenheten

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner