Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2015-10-07

Trafikverket informerar:
Samråd för planutformning E4 sträckan Kongberget - Harmånger Måndag 19 oktober 2015

Trafikverket har tagit fram ett samrådsunderlag för nysträckning på sträckan Kongberget - Harmånger, och bjuder nu in berörda markägare, enskilda väghållare, allmänhet och organisationer till samråd och möte.


Måndagen den 19 oktober kl 18.30
i Bringstaskolans matsal
Backvägen 8 i Harmånger

Information om vägplanens formella handläggning, förslag på vägens utformning och förslag på indragning av allmän väg och miljöfrågor.

Samrådstid är 12 oktober - 6 november 2015

Underlaget finns tillgängligt från och med den 12 oktober på trafikverket.se/e4gnarplänk till annan webbplats och restaurang Topp Snäckan i Harmånger, Strömsbruksvägen 1.

Dina synpunkter ska ha kommit in senast den 6 november 2015 Ange diarienummer TRV 2015/82059,
och skicka till investeringsprojekt@trafikverket.se
eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge

Här får du mer information om E4-bygget

Vad är samråd?

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar en omfattande planeringsprocess där alla har chansen att påverka. Samråd är av stor betydelse under hela planläggningen. Samråd innebär
att Trafikverket tar kontakt och för en dialog med andra myndigheter, organisationer eller berörd allmänhet för att få synpunkter och kunskap. Vi
kan ha samråd genom enskilda och öppna möten, särskilda möten med
de markägare som är berörda, öppet hus, seminarier, information och
dialog genom trycksaker och på internet. Synpunkterna från samråden
sammanställs i en samrådsredogörelse där vi också redovisar vad vi gjort
med anledning av synpunkterna. /Hämtat från Trafikveket.se

Uppdaterad: 2015-10-08

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner