Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 24 oktober 2018

2015-10-01

Du som fått medborgarenkäten 2015
- ditt svar är viktigt och vi behöver det
senast 31 oktober 2015

Med jämna mellanrum gör vi medborgarundersökningar i Nordanstigs kommun. Det är viktigt för kommunen så att vi får förslag på områden som kan utvecklas och förbättras. I år har 600 slumpvis utvalda Nordanstigsbor fått enkäten i brevlådan.

Medborgarenkät 2015

Enkäten görs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av kommunen. SCB:s medborgarundersökning gjorde vi senast hösten 2013 och före det 2011 och 2009. Hösten 2013 deltog 63 av Sveriges kommuner i medborgarundersökningen.


Ditt svar är betydelsefullt

Det är viktigt för oss att många svarar på enkäten. Genom svaren från er medborgare får vi förslag på områden som vi kan utveckla och förbättra.

Du som fått enkäten kan svara antingen via pappersenkäten du fått i brevlådan eller på webben där den dessutom finns på engelska, finska och spanska. Resultaten kommer vi att presentera på vår webbplats under december 2015.

För mer information kontakta

Mona Franzén Lundin,kvalitets– och utvecklingschef
0652-361 68

Uppdaterad: 2015-10-09

Sidansvarig: David Lindqvist och Björn Hylenius

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner