Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 24 oktober 2018

2015-10-09

Migrationsverket och Nordanstigs kommun förbereder asylmottagning i Jättendal

Nordanstigs kommun förbereder asylmottagning av flyktingar i Fröstuna skola i Jättendal. Det handlar om såväl akutboenden för personer som behöver ett tillfälligt boende under några dagar och flyktingar som kan behöva boende en längre tid i väntan på att få sin asyl prövad.

– Detta handlar om vårt bidrag i att hjälpa till i den här akuta flyktingsituationen som vi nu har i hela Europa. Det extrema läget ställer krav på landets alla kommuner och självklart ska vi i Nordanstigs kommun hjälpa människor som är på flykt från krig. Det handlar både om anständighet och om medmänsklighet. Till oss i Nordanstig är alla välkomna oavsett varifrån du kommer, säger Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande (s).

Det är en akut situation som råder

Flyktingsituationen i världen är akut och flyktingströmmarna är de största i modern historia. Samhällets samlade krafter behövs för att avhjälpa det mest akuta läget för att människor som tagit sig till Sverige för att söka asyl får de grundläggande behoven tillgodosedda. Just nu är det många som kommer till Sverige och söker asyl. Migrationsverket hanterar denna fråga och ansvaret är deras. Som läget är nu räcker inte Migrationsverkets resurser till. Migrationsverket ber därför Sveriges kommuner och andra myndigheter om hjälp via länsstyrelsen.

Vilka åtgärder vidtar Nordanstigs kommun?

Förbereder akutboende i Fröstuna

Kommunen planerar tillsammans med Migrationsverket ett akutboende för asylsökande. Gymnastiksalen på Fröstuna skola i Jättendal förbereds nu för att med kort varsel ta emot asylsökande. Denna form av boende är enkel och fungerar som en kortsiktig lösning. Här ska de asylsökande som längst ska bo i några dygn i väntan på placering till ett asylboende. Eftersom läget är akut kan boendet komma att tas i bruk redan i vecka 42 om behov av platser uppstår. Antalet platser är beräknat till ca 30. Nordanstigs kommun har ansvaret för det akuta boendet i gymnastiksalen och iordningställer det för att människor ska kunna få en sovplats, mat och möjlighet att sköta hygien och tvätt. Boendet bemannas dygnet runt av två personal per arbetspass. Röda Korset i Nordanstig förbereder för hantering av klädinsamling. Nordanstigs kommun får ersättning från Migrationsverket för alla de kostnader som uppstår för iordningställande och drift av det akuta boendet.

Förbereder asylboende i Fröstuna skola

Nordanstigs kommun har utifrån Migrationsverkets förfrågan föreslagit kommunens egna lokaler, Fröstuna skola i Jättendal, som boende för asylsökande. Det är samma form som sedan tidigare finns i Strömsbruk som drivs av Migrationsverket och i Hassela som drivs av Utslussen Vård AB på uppdrag av Migrationsverket.Migrationsverket har ansvaret för drift och verksamhet för ett eventuellt boende i Jättendal. Det är ännu inte beslutat om Migrationsverket avser att använda Fröstuna skola som asylboende. Kommunen förbereder dock lokalerna genom att tömma och städa skolan eftersom ett beslut kan komma med kort varsel. Kommunen ansvarar inte för driften utan hyr endast ut lokalerna till Migrationsverket.

Inbjudan till informationsmöte

Nordanstigs kommun bjuder in allmänheten till ett informationsmöte om asylboendet i Jättendal

När: söndagen den 11 oktober klockan 18.00
Var: Godtemplargården i Jättendal

Politiker, tjänstemän och representant från Röda Korset medverkar. Välkommen! 

För mer information

Bente Sandström, enhetschef Flyktingenheten 070-668 35 90 bente.sandstrom@nordanstig.se

Uppdaterad: 2016-04-07

Sidansvarig: Bente Sandström, enhetschef flyktingenheten

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner