Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2015-10-12

Gävleborgs länsvinnare i Årets Företagarkommun
2015 är Nordanstigs kommun

Årets företagarkommun är en utmärkelse till företagen i den
kommun som uppvisar störst förbättring. I Gävleborgs län är det alltså företagarna i Nordanstigs kommun som lyckats bäst - stort grattis!

Årets Företagarkommun väljs ut gemensamt av Företagarna och UC. Information från UC:s databas används för att välja ut den kommun som utses till Årets företagarkommun. För att avgöra vilken kommun som har de företag som utvecklats bäst under perioden 2013 till 2014 har företagens bokslut för 2014 granskats.

I tre av undersökningens fyra kategorier rankas Nordanstig bland de 100 främsta

Bäst lyckas vi i kategorin resultatutveckling, där vi haft den 70:e högsta
tillväxttakten i riket.

Kategorier

Resultat - I 59 procent av bolagen i Nordanstig ökar resultatet. Sammantaget rankas kommunen på plats 70 i resultatkategorin. Resultatmässigt har
utvecklingen varit starkast inom byggsektorn där 77 procent av bolagen ökar resultatet.

Omsättning - 60 procent av kommunens aktiebolag redovisar en ökad omsättning samtidigt som genomsnittsomsättningen har ökat med 3 procent
jämfört med föregående år. Sammantaget rankas kommunen på plats 87.

Nettoförändring av bolagsstocken - I slutet av 2014 fanns det 278 aktiebolag i kommunen, en uppgång med 6 procent. Det är en tillväxttakt som ger plats 93 i kategorin.

Kreditvärdighet - 55 procent av kommunens företag har fått en förbättrad
kreditvärdighet, vilket ger plats 234 i kategorin.

Per-Ola Wadin och David Lindqvist

För mer information

David Lindqvist, tf. näringslivschef
0652-360 00

Uppdaterad: 2015-10-12

Sidansvarig: David Lindqvist, tf. näringslivschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner