Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 19 oktober 2018

2015-10-26

Nordanstigs kommun inrättar ett kulturråd
- Kulturen viktig för att skapa en attraktiv livsmiljö

Nordanstigs kommun har beslutat att inrätta ett kulturråd. Syftet är att skapa en ännu bättre och tydligare samverkan mellan kulturlivet och kommunen.

– Ett levande och blomstrande kulturliv är viktigt för hela samhällsutvecklingen och kommunens attraktionskraft. Genom att bilda ett kulturråd skapas en tydlig plattform för överläggningar, samråd och informationsutbyte mellan kulturlivet och kommunen. Ytterst handlar det om att gemensamt och aktivt verka för utveckling av verksamheter inom kulturområdet, säger Monica Olsson (s), kommunstyrelsens ordförande i Nordanstigs kommun.

Kulturrådet ska också utgöra en remissinstans för frågor som rör kulturlivet i kommunen.

Nordanstig har under långt tid varit känd i hela landet som en ort med ett brett och levande kulturliv. En kommun med en mångfald av hantverkare, konstnärer, musiker och en mängd småföretag som verkar inom den kulturella och kreativa sektorn.

– Kulturlivet är mycket viktigt för den regional och lokala utvecklingen. De kulturella och kreativa näringarna bidrar till en attraktiv livsmiljö för våra invånare. Dessutom skapas en mängd arbetstillfällen och betydande turistintäkter. Genom ett bilda ett kulturråd hoppas vi att dialogen mellan kulturens företrädare och kommunen ska stärkas och utvecklas, framhåller Stig Eng (c), kommunstyrelsens vice ordförande.

Kulturrådet kommer att bestå av omkring tio personer med representanter från kulturlivet, Nordanstigs föreningsråd och kommunen. Rådet är tänkt att sammanträda mellan fyra och sex gånger per år.

Kulturrådet kommer att organiseras av kommunstyrelsen och administreras av näringslivsenheten. Förhoppningen är att kulturrådet ska kunna hålla sitt första sammanträde i slutet av detta år.

För mer information kontakta

Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande, tel: 073-275 56 92

Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande, tel: 070-397 63 23

Uppdaterad: 2015-10-27

Sidansvarig: David Lindqvist, tf.verksamhetschef kommunledningskontoret

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner