Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 19 oktober 2018

2015-11-24

Granskning - Detaljplan för Varpsand i Sörfjärden

Lämna skriftliga synpunkter senast 18 december 2015

Detaljplan för Varpsand i Sörfjärden

Planens syfte är att skapa möjligheter för ny bostadsbebyggelse och campingverksamhet i Sörfjärden.

Planen handläggs med normalt förfarande

Vill du se planförslaget?

Du kan se planförslaget i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14
från 26 november till och med den 18 december 2015.

Vill du lämna synpunkter?

Om du har synpunkter, vill vi ha dem skriftligt
senast fredagen den 18 december 2015

Nordanstigs kommun
Box 56
820 70 Bergsjö

eller via e-post till kommun@nordanstig.se

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

För mer information kontakta

Stina Andersson, landskapsarkitekt, 072-511 35 20

Eva Lindström, assistent, 0652-361 91

Uppdaterad: 2015-11-26

Sidansvarig: Anna Wallberg, webbadministratör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner