Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 24 oktober 2018

2016-02-11

Ökad kvalitet inom skolan i Nordanstigs kommun
– Skolinspektionen ger kommunen godkänt på samtliga punkter

Skolinspektionen avslutar nu tillsynen av skolverksamheten i Nordanstigs kommun och ger grönt ljus på alla punkter där kommunen tidigare fått kritik.

– Jag är självklart mycket glad över att vi utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet i skolverksamheten och att Skolinspektionen är nöjd med de insatser vi hittills gjort och planerar att genomföra, säger Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande (s).

Det var under våren 2015 som Skolinspektionen besökte kommunens skolor. I en tillsynsrapport efter besöket riktades skarp kritik främst kring brister i systematiska kvalitetsarbetet avseende politikernas styrning och uppföljning av skolverksamheten. Kommunen hotades av böter på sammanlagt 600 000 kronor om inte bristerna var åtgärdade före den 2 november 2015.

Nu konstaterar Skolinspektionen att samtliga brister är avhjälpta och att tillsynen därmed avslutas.

I Nordanstig är det kommunstyrelsen som är huvudman för skolan. Fokus har därför legat på insatser för att öka politikernas insikt och kunskap om vikten av styrning, ledning och uppföljning av verksamheten enligt skollagen och andra förordningar.

– Det är av största vikt att våra medborgare känner sig trygga med att skolan ger varje elev bästa möjliga förutsättningar för lärande i en trygg och modern skolmiljö. Därför har den här frågan haft högsta prioritet sedan vi fick ta del av kritiken från Skolinspektionen. Arbetet har involverat både oss politiker, tjänstemän och naturligtvis personal och elever i skolan, framhåller Monica Olsson.

Några exempel på olika åtgärder som kommunen genomfört är dessa:

  • En politisk handlingsplan har tagits fram för särskilt stöd och uppföljning av elevernas kunskap. Ansvariga politiker har genomgått utbildning i skollagstiftning och i huvudmannens ansvar.
  • I Bergsjö centralskola har lärare och representanter tillsammans tagit fram en åtgärdsplan för att öka tryggheten och studieron i skolan. Rektorn följer kontinuerligt upp att överenskomna åtgärder fungerar.
  • Eleverna har involverats mer i undervisningen och lektionerna följs upp tillsammans med eleverna.
  • Redovisningarna från skolverksamheten som görs till kommunstyrelsen varje månad har stramats upp med fokus på uppföljning och analys av elevernas studieresultat mot de nationella målen.

­ – Min uppfattning är att politikerna fått en betydligt större förståelse för hur komplext utbildningssystemet är och att deras styrning och ledning har avgörande betydelse för elevernas möjlighet att få en utbildning av allra högsta kvalité, säger skolchef Eva Fors.

Monica Olsson, kommunstyrelsen ordförande, försäkrar att arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet inom skolan fortsätter med kraft även efter att Skolinspektionens tillsyn nu är avslutad.

­–Vi har inte inlett det här omfattande arbetet för att Skolinspektionen ska bli nöjda utan för att våra barn och ungdomar ska få högsta möjliga kvalité i hela skolverksamheten.

För mer information kontakta

Monica Olsson, kommunstyrelsen ordförande
073-275 56 92

Uppdaterad: 2016-02-11

Sidansvarig: Eva Fors, tf. kommunchef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner