Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2016-02-25

Vi byter till Lantmäteriets nya nationella system för höjdmätning från den 1 mars 2016

Vi följer alla andra kommuner i länet och Sundsvallsregionen för att förenkla möjligheterna till samarbeten som går över kommungränserna

Vi byter till Rikets Höjdsystem 2000, RH 2000.

RH 2000 är Sveriges nya nationella höjdsystem och orsaken till att vi byter är framför allt att

  • RH 2000 är ett nationellt system av mycket hög kvalitet som Lantmäteriet ansvarar för
  • alla andra kommuner i länet och Sundsvallsregionen redan har RH 2000 och därför förenklas möjligheterna till datautbyte och projekt som går över kommungränser blir lättare att hantera
  • RH 2000 beskriver verkligheten på ett bättre sätt än det nuvarande systemet RH 00
  • vid mätning med sattelitteknik (GPS) blir noggrannheten betydligt bättre med det nya systemet. Att använda GPS-teknik kan i många fall spara tid vid inmätningar. I och med den större noggrannheten med RH 2000 blir det också möjligt att tilllämpa GPS-tekniken inom fler områden.


För mer information

Delshad Saleh, GIS- och markingenjör
0652-361 93

Uppdaterad: 2016-02-25

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner