Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2016-03-24

Statliga miljoner ger nya projekt i Nordanstig

Flyktingsituationen prövar just nu Sveriges kommuner, men ger också möjligheter. För att minska trycket i bland annat skola, socialtjänst och flyktingverksamhet har regeringen öronmärkt 9,8 miljarder kronor till landets kommuner och landsting.

För vår del betyder det 16,6 miljoner kronor i tillskott för åren 2015-2016. Vid kommunstyrelsens ledningsutskotts senaste sammanträde beslutades om hur stödet ska fördelas.

En del av pengarna går till att täcka de ökade kostnaderna i kommunens verksamhet som flyktingsituationen medför.

Den andra delen föreslås användas för att nyanlända snabbare ska komma in i samhället, bland annat genom satsningar på utbildning, arbetsmarknadsinsatser och näringslivsbefrämjande åtgärder. Inom det senare ryms till exempel projektanställning av en bidragsstrateg, som ska arbeta med att söka pengar från bland annat EU och statliga myndigheter. Två länkfunktioner mot näringsliv och föreningar ska också inrättas.

Satsningar görs även inom bostads- och lokalförsörjning och på bibliotek. Sammanlagt satsas drygt 1,6 miljoner kronor.

Socialtjänstens lokaler för HVB-verksamheten på Albo och den dagliga verksamhetens och hemtjänstens lokaler på Bållebo rustas också med hjälp av de statliga pengarna. Knappt 2,9 miljoner kronor föreslås till vuxenutbildning inom Hälsinglands Utbildningsförbund.

Pengarna måste användas under 2016. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför en integrationspott på tre miljoner kronor ur regeringsstödet, som snabbt ska kunna tas i anspråk för nya projekt och kostnader som kan dyka upp.

Förslaget ska beslutas av kommunstyrelsen

För att ytterligare påskynda arbetet kommer kommunchefen ha möjlighet att bevilja ansökningar upp till 100 000 kronor. Större belopp beslutas av ledningsutskottet, LU. Förslaget som väntas minska kommunens driftskostnader på både kort och lång sikt kommer upp till beslut i kommunstyrelsen tisdagen den 19 april.

För mer information kontakta

Fredrik Pahlberg, kommunchef
0652-361 01

Uppdaterad: 2016-03-24

Sidansvarig: Jenny Söderlund, webbredaktör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner