Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2016-04-01

Vi har beviljats medel för gratis sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år

Kommunen har fått 194 000 kronor i statligt stöd till sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-15 år. Vi vill planera för aktiviteterna tillsammans med intresserade föreningar. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått i uppdrag av regeringen att administrera och fördela medel till kommuner för sommarlovsaktiviteter under 2016–2019.

Vi har beviljats 194 000 kronor till somarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år. Sommaraktiviteterna ska:

  1. genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.
  2. stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  3. ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  4. vara kostnadsfria

Är din förening intresserad av att vara med och arrangera sommarlovsaktiviteter 2016?

Information om och planering av stödet kommer vi att göra i samverkan med intresserade föreningar.

Information på kvällen om Framtidens Förening

Vi kommer att informera på Framtidens förenings-kvällen, torsdagen 
den 7 april på Kulturhuset Bergsjögården. Kom ihåg att anmäla dig till kvällen senast den 6 april, mer information hittar du i länken nedan!

För mer information kontakta

Christin Hübenette, ungdomssamordnare 
0652-362 14
christin.hubenette@nordanstig.se

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: Christin Hübenette, ungdomssamordnare

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner