Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 19 oktober 2018

2016-04-13

Fisket som resurs på seminarium

- Fisket är en resurs för turismen, och en del i att utveckla vårt län. Och det här är inget som går att flytta till Portugal.

Så sammanfattade Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg, sin syn på Nordanstigs förutsättningar under programpunkten ”Möjligheter och svårigheter” vid onsdagens fiskeseminarium på Kulturhuset Bergsjögården. Möjligheterna är uppenbara, ansåg han och pekade på miljövinsterna om fiskens möjligheter till vandring ökar.

Hotade arter som ål, flodnejonöga, öring och harr skulle få ett lyft, berättade han. Även bestånden av älvlekande sik och lake skulle påverkas positivt. Grunden är lagd, ansåg han.

- Nordanstig har en av de bästa fiskevårdsplanerna i landet.

"Dialogen viktig"

Han talade också om svårigheterna som ofta ligger i motstående intressen. Ett exempel är att friare vandringsvägar ibland kolliderar med en önskan att bevara kulturmiljöer. Där måste parterna vara öppna för att prata med varandra.

- Dialogen är mycket viktig, sa Kalle Gullberg.

Ett 40-tal inbjudna gäster och talare fick också ta del av det arbete som kommunen gör. Johan Andreasson, fiskevårdssamordnare i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, beskrev arbetet som startade med inventeringar redan 2007. Mycket har gjorts, men mycket återstår också.

Fiskevård i översiktsplanen

Det finns ännu 390 konstgjorda hinder, och sträckor som rensats historiskt för att underlätta timmerflottningen. De sträckorna är idag art-, mat och individfattiga och kräver insatser för att fisk ska kunna leka där igen, sa Johan Andreasson.

Eftermiddagen handlade om hur fiskevård tagits in i översiktsplanen, och den viktiga frågan om hur fiskevård kan finansieras.

"Vi vill förbättra"

Dagen avslutades med paneldebatt med deltagare från bland annat näringsdepartementet. Dessförinnan informerade Kammarkollegiet om lagar och bestämmelser, men också om de direktiv som EU ställt på området. Harry Grönoset från Harmångers fiskeområde berättade om arbetet med att kläcka fram simfärdiga yngel och återställning av ån nedanför Strömsbruk, för att förbättra miljöerna.

Det anknöt till Stig Engs inledningsord när han förklarade varför dagens seminarium är viktigt. Bra fiskevård kan få stor betydelse för tillväxt och utveckling, slog han fast.

- Det här handlar om att vi ska förbättra miljöerna och besöksnäringen. Inte försämra!

Josia Hort från Kammarkollegiet och dagens moderator, Christer Borg, ordförande i föreningen Älvräddarna.

För mer information kontakta

Stig Eng (C), vice ordförande kommunstyrelsen, 070-397 63 23

Håkan Larsson (M), ledamot ledningsutskottet, 070-525 86 05

Uppdaterad: 2016-04-13

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner