Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2016-04-20

Dubbla satsningar för framtiden

Snabbt bredband och fisketurism i ovanligt stor investeringsram för 2016.

Vår kommun är en av de hårdast drabbade när Telia släcker ner delar av sitt kopparnät. För att möta efterfrågan på bredband och telefoni vill kommunstyrelsen se en snabb förtätning av Nordanstigs stadsnät. I ett första skede erbjuds hushåll i delar av Gnarp, Harmånger, Hårte, Olerstäkten, Stocka, Hassela kyrkby, Ilsbo och Bergsjö att ansluta sig. Kommunstyrelsen föreslår därför att 5,3 miljoner kronor avsätts för projektet, pengar som kommer tillbaka till kommunen i takt med att fler ansluter sig. Nordanstigs stadsnät går inom kort ut med erbjudanden till hushåll i områdena.

Goda intäktsmöjligheter

Det var just satsningarna som präglade tisdagens kommunstyrelsesammanträde i Bergsjö.

Turism och servicenäring har mycket att vinna på att fisket utvecklas i vår kommun, främst i Gnarpsån och Harmångersån. En uppskattning från bland andra Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna säger att det bara i Harmångersåns flöden finns intäktsmöjligheter på cirka 30 miljoner kronor årligen.

Som ett led i att utveckla fisket och den turism det kan locka, föreslår kommunstyrelsen att två fastigheter i Gnarpsån övertas till en kostnad på 4,7 miljoner kronor. Byggnaderna hindrar i dag fisken och planerna på en tolv mil lång fri vandringsväg i ån. Kommunen räknar med att få tillbaka större delen av de 4,7 miljoner kronorna genom bland annat statliga stöd.

Bättre skol- och arbetsmiljö

Sammanlagt utvidgas investeringsramen i förslaget till kommunfullmäktige med 14 miljoner kronor till totalt 29 miljoner för 2016.

- Det är ovanligt mycket och det högsta jag har varit med om för Nordanstigs del, säger kommunstyrelsens vice ordförande, Stig Eng (C)

Andra investeringar i förslaget gäller förbättringar i måltidsmiljöer för våra barn i skolorna och till arbetsmiljö i både skola, vård och omsorg. Renoveringen av badhuset i Bergsjö är en sedan tidigare aviserad investering.

- Arbetsmiljön i skola och omsorg är oerhört viktig för både elever och anställda, säger kommunstyrelsens ordförande, Monica Olsson (S).

Låg belåningsgrad

Nordanstig har i jämförelse med andra kommuner en mycket låg belåningsgrad. Avsikten är att utökningen av investeringarna också sker med egna medel.

- Men det är mycket pengar och vi kan komma att behöva låna, säger enhetschef Björn Hylenius.

För mer information kontakta

Monica Olsson (S), ordförande kommunstyrelsen, 073-275 56 92

Stig Eng (C), vice ordförande kommunstyrelsen, 070-397 63 23

Uppdaterad: 2016-04-20

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner