Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 24 oktober 2018

2016-04-20

Fullmäktige föreslås besluta om byggstart för lägenheter

Uppemot 20 nya lägenheter lättar upp ansträngd bostadsmarknad.

Nordanstigs bostadsmarknad har länge varit ansträngd och behovet av bostäder stort. Flyktingsituationen har gjort bristerna ännu tydligare. Under hösten har därför kommunen och Migrationsverket fört diskussioner om att tillsammans skapa boenden för asylsökande som väntar på beslut.

Som ett resultat av dialogen föreslås Nordanstigs Bostäder AB, få uppdraget att bygga mellan 15 och 20 nya bostäder, i prioritetsordningen Gnarp, Bergsjö, Harmånger, Ilsbo. Utbyggnaden – som till största delen sker med statliga pengar - kommer att avsevärt öka förutsättningarna för att fler permanent bosätter sig i vår kommun.

”Bygger för alla”

På sikt kommer bostäderna att bli tillgängliga för alla då de ingår i bostadsbolagets ordinarie bestånd.

- Det är tack vare migrationssituationen vi nu får möjligheten att bygga. Det gäller att ta avstamp i det här tillfället för att bygga för alla, säger oppositionsföreträdaren Tor Tolander (M).

Den avsiktsförklaring om förstärkt mottagande av nyanlända som kommunstyrelsen beslutade om på tisdagen innehåller också tidiga insatser som syftar till att nyanlända snabbt ska kunna lämna mottagningssystemet och nå en egen försörjning.

För mer information kontakta

Monica Olsson (S), ordförande kommunstyrelsen, 073-275 56 92

Stig Eng (C), vice ordförande kommunstyrelsen, 070-397 63 23

Uppdaterad: 2016-04-20

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner