Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2016-04-14

2015 mer än bara besparingar - Nu kan du läsa kommunens årsredovisning

Arbete för förbättrad kollektivtrafik, VA-satsningar och ny näringslivsstrategi finns alla med i årsredovisningen för 2015. Liksom ett positivt resultat.

Årsredovisningen för 2015 är en beskrivning av ett händelserikt år. Det åtgärdspaket med budgetanpassning om 50 miljoner kronor fram till 2019 som kommunfullmäktige tidigare beslutat, präglade året. För 2015 innebär paketet sänkta kostnader i storleksordningen 9,5 miljoner kronor. Anpassningen görs för att säkerställa en god ekonomisk hushållning, och ge utrymme för de investeringar framtiden kräver i vår kommun.

Den största enskilda satsningen under förra året var VA-utbyggnaden i Sörfjärden. Nya vatten- och reningsverk och ledningsnät för cirka 70 miljoner kronor ger området stora utvecklingsmöjligheter.

Länets första akutboende

När människor flydde krig och förföljelse erbjöd vi tak över huvudet i länets första akutboende i före detta Fröstuna skola. Skolan stängdes tidigare under året efter vikande elevunderlag. Integrationsarbetet har också lett till ett 60-tal nya medarbetare under året.

En omfattande utbildningsinsats startades efter att Skolinspektionen påpekat brister i bland annat kvalitetsarbetet. Kommunstyrelsens ledamöter besökte inom ramen för handlingsprogrammet högstadiet i Bergsjö. Mötet mellan politikerna och eleverna var uppskattat från bägge håll, och Skolverket är nöjda med insatserna.

Människors möjligheter att bo och arbeta underlättas av en väl fungerande kollektivtrafik. För att förbättra och förenkla den länsövergripande kollektivtrafiken har en politisk arbetsgrupp satts samman. Förutom från vår kommun deltar Sundsvall, Hudiksvall och Timrå. Arbetet med ny näringslivsstrategi startade också under 2015 och ska presenteras under våren.

Plus i årets budget

Vår kommunala verksamhet ska präglas av hög kvalitet och professionalitet. En sund ekonomi ger förutsättningar för det. Verksamheterna gör sammantaget ett positivt resultat på 7,8 miljoner kronor, men nådde inte riktigt upp till budgeten. Avvikelsen är knappt 2,5 miljoner kronor. Förklaringen ligger främst i ökade kostnader för vård och omsorg.

Kommunkoncernen totalt ger ett överskott på 15,4 miljoner kronor.

För mer information kontakta

Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande
0652-361 96 eller 073-275 56 92

Uppdaterad: 2016-05-02

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner