Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2016-05-06

Samråd - nu kan du lämna synpunkter
Detaljplan för Mellanfjärden 10.1 m.fl.

Plan- och byggenheten har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag på detaljplan för Mellanfjärden 10:1 m.fl. Planens syftet är att skapa möjlighet för en utökning av befintlig camping med tillhörande verksamheter.

Titta på planförslaget på webben eller hos oss

Du kan se planförslaget till och med tisdagen den 24 maj 2016. Du är välkommen att se det i kommunhuset eller på vår webbplats. Kommunhuset ligger på Södra Vägen 14 i Bergsjö.

Samrådsmöte i Mellanfjärden den 18 maj

Välkommen till Café Hamnlyckan onsdagen den 18 maj kl. 18.00.

Lämna dina synpunkter senast den 24 maj 2016

Om du har synpunkter på planförslaget kan du lämna dem skriftligen till

Nordanstigs kommun, plan- och byggenheten
Box 56
820 70 Bergsjö

Du kan också mejla dina synpunkter till kommun@nordanstig.se

För mer information kontakta

Stina Andersson, planeringsarkitekt
072-511 35 20

Uppdaterad: 2016-05-06

Sidansvarig: Stina Andersson, landskapsarkitekt

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner