Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2016-05-06

Föreningar 
- sök pengar för integrationsprojekt under 2016

Vi har avsatt 200 000 kr som föreningar i Nordanstig kan söka för projekt med syfte att främja integration i Nordanstig.

Vi ser gärna att projekten prövar något nytt eller vidareutvecklar något befintligt och vi ser också gärna ansökningar där olika föreningar samverkar.

Pengarna kan beviljas för projekt med syfte att underlätta etablering för nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd, ensamkommande barn och asylsökande.

Ansökan ska vara inne senast den 15 juni 2016

Skicka in en beskrivning av den aktivitet ni vill utföra, vilken målgrupp ni vänder er till och vilka omkostnader pengarna ska täcka. Max en A4-sida. Aktiviteten ska vara genomförd och redovisad senast den 31 december 2016.

Sökande förening måste ha ett organisationsnummer!

Skicka ansökan till
Nordanstigs kommun, Bente Sandström
Box 56
820 70 Bergsjö, eller via e-post till bente.sandstrom@nordanstig.se

Besked om beslut senast tisdagen den 5 juli 2016

Beslut om inkomna ansökningar kommer vi att ta torsdagen den 30 juni och alla som sökt får ett besked senast tisdagen den 5 juli 2016.

Vid en eventuell prioritering kommer ansökningar som i huvudsak omfattar personer med uppehållstillstånd och ensamkommande barn att prioriteras.

För mer information kontakta

Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknads- och flyktingenheten 
070–668 35 90

Uppdaterad: 2016-05-09

Sidansvarig: Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknad och integration

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner