Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

2016-05-27

Ny E4 kan byggas tidigast 2022

Frågan om Harmångers dricksvatten är det tyngsta skälet till att bygget av ny E4 nu skjuts på framtiden. Tidigast år 2022 kan spadarna sättas i marken. Det framkom vid torsdagens samråd i Godtemplargården i Jättendal.

Projektet med mötesseparerad trefältsväg har pågått sedan år 2000 med planerad byggstart i år. Men det har visat sig svårt att hitta en ny uttagspunkt i Harmångers vattentäkt med samma vattenkvalitet som idag. Trafikverket som ansvarar för projektet, och som bjudit in till samrådet, tvingas nu börja om.

Ostkustbanan ikapp

Trafikverkets nya projektledare Kerstin Holmgren berättade att man återigen tittar på alla tänkbara alternativ. I dagarna påbörjas nya markundersökningar med bland annat provborrningar öster om Harmånger. I höst flyttar undersökningarna väster om E4, mellan Tennsäter och Bälingsjön. Många av de tidigare provresultaten kommer emellertid att kunna användas i den nya utredningen.

Dricksvattenfrågan är inte det enda skälet till att man nu börjar om. Trafikverket ser också behov av parallella vägar för långsamgående fordon och att 110-vägen får planskilda korsningar. Dessutom har Ostkustbaneprojektet för dubbelspår mellan Gävle och Härnösand i och med E4-byggets försening kommit ikapp. Det gör att man nu tittar på möjligheten att lägga de två trafikdragningarna intill varandra.

Två stationslägen

Kommunstyrelsens vice ordförande, Stig Eng, var en av många åhörare som sökt sig till Godtemplargården. Han berättade att kommunen vill se ett stationsläge i Gnarp och ett i Harmånger, för den nya järnvägen. Det är också viktigt att en ny E4-sträckning hålls så nära Harmånger som möjligt.

- Försök att hålla E4 i tätorten, uppmanade Stig Eng. Dessutom tycker vi att en nyproducerad nationell väg självklart borde vara en fyrfältsväg.

Kommunens och länsstyrelsens synpunkter kommer att väga tungt i frågan om var den nya sträckningen slutligen placeras, lovade Kerstin Holmgren. Innan det sker – runt år 2020 – kommer samtliga berörda att ha fått föra sina fram synpunkter vid ett flertal samrådsmöten med start i höst.

Här kan du läsa mer

Intresset var stort när Trafikverket informerade om läget i projektet med ny E4 genom Nordanstig.

För mer information kontakta

Kerstin Holmgren, projektledare Trafikverket 010-123 73 92

Tomas Sundin, markförhandlare Trafikverket 010-123 74 40

Uppdaterad: 2016-05-27

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner