Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 18 oktober 2018

2016-06-09

1500 nya invånare och mer affärer i Nordanstig

Hundratals nya bostäder, utbyggt bredband och kollektivtrafik. Och en topp 50-placering i Svenskt Näringslivs rankning. Det är några av målen i Hållbar Tillväxtstrategi som läggs fram för kommunstyrelsen före midsommar.

Jag är Nordanstig!

Strategins budskap är ”Jag är Nordanstig!”, och målet är att vända urbaniseringstrenden och kunna räkna in 11 000 invånare år 2021. I det arbetet är alla viktiga. Kommunen kan till exempel bli bättre på att upphandla lokalt, ta snabbare beslut och vara mer på tå för företagen.

– Men också som privatperson och invånare kan jag göra mycket, som att handla mer lokalt och ta del av vårt stora utbud av kulturevenemang. Eller kanske hyra ut en stuga som annars står tom, säger kommunstyrelsens ordförande, Monica Olsson.

Det är bra för Nordanstigs företag att vi är lojala. I slutänden ger det mer skatteintäkter till kommunen och bättre förutsättningar för både skola och äldreomsorg.

Viktigt med samverkan

– Tillsammans med företagarföreningarna ska vi öka vår samlade kunskap, exempelvis om hur man skriver bra offerter. Vi ska också samarbeta med företagen för att bättre kunna marknadsföra lediga lokaler och industrimark, säger Monica Olsson.

Företagen kan å sin sida utveckla samarbeten sinsemellan för att klara av större affärer och för att ta fram nya produkter.

Åtta områden

Strategins åtta samverkande åtgärdsområden har arbetats fram av Näringslivskontoret under ledning av Ingeli Gagner. Det har varit en omfattande förankringsprocess där närmare 100 företag och företagarföreningar tyckt till i bland annat frukostmöten. Politiker och tjänstemän har också bidragit.

– Vi har haft stora möjligheter att påverka innehållet genom möten och vår egen enkät, säger en nöjd Per-Ola Wadin, ordförande i Nordanstigs Företagarförening.

Tillväxtstrategin kommer att brytas ner i en handlingsplan som ska ge svar på hur kommunen under de närmsta åren kan bidra till att förverkliga den.

Några av den hållbara tillväxtstrategins åtgärdsområden är

 1. Kommunikationsinfrastruktur
  bredband, vägar, kollektivtrafik och säker telefoni
 2. Hållbart byggande och attraktiva områden
  600 bostäder byggs i både privat och kommunal regi
 3. Förbättrat näringslivsklimat
  topp 50 i Svenskt Näringslivs ranking, bland annat förenklad handläggning av företagsärenden i kommunen, värna om befintliga företag
 4. Mötesplatser, innovationsarenor och kompetensutveckling
  bland annat seminarier i upphandling, samverkan för produkt- och tjänsteutveckling i företagskluster
 5. Nyföretagande, etableringar och arbetstillfällen
  starta eget-kurser, bättre etableringserbjudanden
 6. Bilden av Nordanstig och attityderna
  marknadsför alla företag, ambassadörer, förbättrad kommuninformation
 7. Uppväxling av resurser
  strukturfonder, regionala utvecklingsmedel, företagsstöd
 8. Rollerna – kommunen, företagen och invånarna
  alla kan ”dra sitt strå till stacken” exempelvis handla och upphandla mer lokalt, tala gott om Nordanstig, erbjuda praktikplatser

För mer information kontakta

Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande
0652-361 96, 073-275 56 92

Thord Wannberg, tf. näringslivschef
0652-361 68, 070-658 66 22

Ingeli Gagner, utvecklingsstrateg
0652-360 18, 070-392 12 60

Uppdaterad: 2016-06-09

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner