Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

2016-06-08

Raka spåret för sjömack i Stocka

Redan den 1 augusti i år kan Stocka ha en sjömack. För ett år sedan började Stocka Byaråd planera för en sjömack och det gick snabbt när de bestämde sig för att satsa. 

På måndagen den 16 maj kontaktade Stocka Byaråd kommunen för att få hjälp med kommunal borgen i projektet Stocka Sjömack. Redan dagen efter var frågan uppe som ett extra ärende på kommunstyrelsens sammanträde.

- Sjömacken ökar attraktionen och är en viktig utveckling för Stocka och besöksnäringen, säger ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C).

Medborgarna har satsat egna medel i nya andelar

Som vid etableringen av den landbaserade macken vid Kajutan 2009 har nya andelar tecknats för att täcka skillnaden mellan bidrag och den totala investeringskostnaden.

För att kunna finansiera projektets kostnader till dess att Jordbruksverkets bidrag betalas ut, behövde föreningen ett kortsiktigt banklån.  Kommunstyrelsen sa ja till borgen och bara några dagar senare beviljades Stocka Byaråd ekonomisk förening bidrag från Jordbruksverket, ett bidrag som täcker 90 procent av investeringskostnaden.

Engagemanget var avgörande

- Vi beviljar antingen 50 eller 90 procent av investeringskostnaden. Här var föreningens, ortens och kommunens engagemang avgörande, säger Mariana Femling på Länsstyrelsen.

Just nu pågår arbetet med att lägga rör och få pumpen på plats, förhoppningen är att sjömacken är igång senast den 1 augusti i år.

- Stocka Sjömack kommer att ligga nära öppna havet, vilket gör det lätt och relativt snabbt att ta sig in från segelleden. Det är gott om plats och djup även för större båtar. Ett flertal näringsidkare som exempelvis Kajutan, Restaurang Måsen och Sjöbodens Hantverk kommer att gynnas av Sjömacken, säger Christer Sundgren, styrelsemedlem i Stocka Byaråd.

Christer Sundgren och Johan Landewall i full färd med att såga upp rördiken på kajen i Stocka.

För mer information kontakta

Stig Eng, ledningsutskottets ordförande (C)
0652-361 05

Christer Sundgren, Stocka Byaråd
070-554 19 45

Uppdaterad: 2016-06-10

Sidansvarig: Jenny Söderlund, webbredaktör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner