Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

2016-06-22

Hur kan vi använda kyrkorna i framtiden?

Vi ingår i ett projekt som ska undersöka hur kyrkorna kan användas för andra ändamål än de gör idag. I England har man kommit en bit påväg, där används flera kyrkor som vandrarhem.

Det kyrkliga kulturarvet påverkas idag av stora samhällsförändringar. Förvaltning, bevarande och användning av kyrkobyggnader står inför stora utmaningar - i synnerhet på landsbygden. Med utgångspunkt i en fallstudie av Harmångers kyrka ska projektet verka för utveckling och lokal samverkan kring kyrkobyggnadens framtid.

- Projektet går ut på att hitta fler användningsområden för kyrkan. Kyrkolokalerna i Sverige står idag ofta tomma stora delar av året och det innebär stora kostnader, säger Ola Tollin som är en av representanterna för Nordanstigs kommun i projektet.

Hälsinglands museum koordinerar projektet 

Projektet genomförs som ett samarbete mellan Harmånger-Jättendals församling, Kyrkokansliet Svenska Kyrkan, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, Riksutställningar och Hälsinglands museum. Hälsinglands museum koordinerar projektet som även involverar
Nordanstigs kommun, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Churches Conservation Trust (CCT) och Uppsala stift.

England ligger i framkant

Churches Conservation Trust (CCT) tar över oanvända och förfallna kyrkor i England. Med hjälp av statliga bidrag och donationer säkrar de byggnaderna mot väder och vind, för att sedan se över vilka personer eller organisationer i närmiljön som kan ta över och förvalta kyrkan.

En referensgrupp besökte under våren CCT i England för att studera vilka användningsområden de hittat för sina kyrkor. Från Nordanstigs kommun medverkade Bente Sandström, enhetschef för arbetsmarknads- och flyktingenheten och Ola Tollin, fysisk planerare.

- England har ett annat system för förvaltning av kyrkorna och har under lång tid arbetat med att öppna upp kyrkorna för andra verksamheter, säger Ola Tollin.

I England finns flera Champing Churches - kyrkor som används som vandrarhem. Ett annat exempel på alternativ användning är en kyrka i Ipswich som byggs om till ett spa för kropp och själ.

- Vi har tankar och idéer kring hur man även skulle kunna använda kommunala lokaler till andra verksamheter än de som vi idag tycker är självklara. Men det är inget jag kan gå in på ännu, säger Ola.

För mer information kontakta

Bente Sandström, enhetschef arbetsmaknads- och flyktingenheten
0652-363 38

Uppdaterad: 2016-06-28

Sidansvarig: Jenny Söderlund, webbredaktör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner