Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

2016-08-01

Högklassig skola framtidens framgångsfaktor

Naturen och landskapet spelar en viktig roll i bilden av Nordanstig. Det visar sammanställningen av svaren från vårens Tänk om-turné.

Drygt 500, eller var nittonde kommuninvånare, har tyckt till i översiktsplanens tidiga dialog Tänk om Nordanstig 2035. Tillsammans har de gett 4 117 svar kring vad som är viktigt när framtidens Nordanstig planeras. Turnén pågick under en dryg månad i maj och juni på sju platser vid åtta olika tillfällen.

Idéerna ska ge avtryck

- Det har varit jätteroligt, och det här visar att det finns ett stort engagemang för Nordanstig därute, säger tillförordnade stadsarkitekten, Ola Tollin.

Han är den som tillsammans med förra stadsarkitekten Christina Englund, varit ute och mött invånarna. Att resultatet nu sammanställts betyder inte att arbetet är slut. Tvärt om – nu ska de många goda idéerna och tankarna ge avtryck i översiktsplanen.
- Vi försöker att vara ödmjuka inför folks åsikter, och många kommer nog att känna igen mycket i den nya översiktsplanen, säger Ola Tollin, som samtidigt vill tacka alla som engagerat sig.

Rent och snyggt

Hur ser då medborgarna Nordanstig i en framtid?

Möjligheten att bo i det vackra landskapet är det som bäst kan profilera Nordanstig, anser de som svarat. Närheten till städerna och ett rikt utbud av aktiviteter kan också hjälpa till i det arbetet.

Men för att fler ska vilja flytta hit – och fler stanna kvar - är en bra skola och sjukvård med hög kvalité det enskilt viktigaste. Högt hamnar också vikten av att hålla rent och snyggt, enligt invånarna. Husen ska vara väl underhållna och villatomter fria från skräp och skrot.

Bättre kommunikationer

Det bör finnas skola och äldreomsorg i alla kommunens tätorter, anser en klar majoritet av de som svarat. En mindre andel tycker att servicen bör koncentreras till större orter för att säkra kvalitén. En relativt stor andel efterfrågar tydlighet och långsiktighet när det kommer till vilka skolor och omsorgsverksamheter som ska finnas på orten.

Det måste också bli lättare att ta sig till Sundsvall och Gävle och vidare söderut. Kommunens olika delar behöver också knytas ihop bättre. Tätare tidtabeller är den i särklass viktigaste åtgärden för att Nordanstigsborna ska välja kollektivtrafik framför bilen i framtiden.

Billigt boende

Fler mötesplatser för gemenskap och aktiviteter är en viktig faktor för att medborgarna ska trivas bättre i kommunen. Bara en mycket liten andel anser det viktigt att kunna jobba hemifrån ibland.

Boenden behöver byggas och fler restauranger och kaféer behövs i Nordanstig, för att locka turisterna. Marknadsföring av både vildmark och kultur är viktigt anser många. Aktiva upplevelser året runt skulle locka, tror en ganska hög andel.

Ekonomin har betydelse när Nordanstigsborna väljer hur framtidens bostäder byggs. Det ska vara billigt så att många har råd. En klart mindre andel tycker att natursköna lägen är viktigast, eller att de placeras nära kommunikationer och service. Trots det svarar flest att de helst bor nära djur natur nästa gång de flyttar.

För mer information kontakta

Ola Tollin, tillförordnad stadsarkitekt

ola.tollin@nordanstig.se

0652-362 47

Uppdaterad: 2016-08-11

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner