Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 19 oktober 2018

2016-08-03

Björkbacken blir privat trygghetsboende

En grupp Hasselaföretagare blir nya ägare till det före detta äldreboendet Björkbacken i Hassela. Köpeavtalet undertecknades på plats i lokalerna på tisdagen.

Tuula Jusélius från den nya ägargruppen och kommunstyrelseordföranden Monica Olsson sätter sina namn under köpeavtalet. Foto: Lars Larsson

Nordanstigs kommun har länge haft ambitionen att skapa ett nytt trygghetsboende i Hassela. Under en tid har förhandlingar förts med ägarna bakom bland annat Plyfa Plywood AB och Jotab AB om ett övertagande av Björkbackens cirka 3 000 kvadratmeter stora lokaler. Köpeavtalet undertecknades på Björkbacken under tisdagen.

– Förhandlingarna har förts i en mycket god anda. Det här är en bra uppgörelse för alla; den är bra för medborgarna, bra för Hasselabygden och den är bra för företagarna som vill ta det här ansvaret, säger kommunstyrelsens vice ordförande, Stig Eng. 

Gemenskap och inflytande

De nya ägarna kommer att driva trygghetsboende där hyresgästernas möjligheter till gemenskap, inflytande och sociala aktiviteter får stort utrymme. I gemensamhetslokalerna kommer det också finnas möjlighet till gemensamma måltider. Kommunen bidrar med finansiering till 50 procent för en värd eller värdinna.

– Det handlar om att inte förlora sin identitet när man flyttar. Samvaron är viktig; att inte känna sig ensam. Det är en trygghet att bo i en gemenskap, säger Plyfas ägare Jussi Jusélius.

Bostadsbrist

Björkbackens nya ägare är måna om att traktens äldre ska kunna bo kvar i bygden. Men övertagandet handlar inte enbart om att göra en samhällsinsats. Det kan vara svårt att hitta bostad i Hassela, säger Jussi Jusélius, som också berömmer kommunens sätt att hantera försäljningen.

– Grundtanken är att värna Hasselas framtid, men vi vill också trygga arbetsplatserna i Hasselas företag. På det här sättet frigörs kåkar, som kan bli bostäder till personalen.

Bakom det nya ägarbolaget står förutom Plyfas ägare Jussi Jusélius, även Torbjörn Jonsson, Jotab AB, Tuula Jusélius, Secto Design, och Bernt Jonsson, Hassela Skogsentreprenad AB.

"Jättebra för Hassela"

Tillträdet sker när kommunfullmäktige formellt godkänt affären.

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson, är påtagligt nöjd.

– Det är bra att de nya ägarna har inriktningen mot trygghetsboende. Det är helt i linje med vad vi ville göra. Och det här är en grupp duktiga och drivna företagare som satsar. Jag tror att det här blir jättebra för Hassela, säger hon.

 

För mer information

 

Jussi Jusélius, Plyfa AB, 076-767 20 01

Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande, 073-275 56 92

Uppdaterad: 2016-08-09

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner