Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2016-08-26

Med beröm godkänt för våra förskolor!

I våras skickade vi ut en enkät för att undersöka hur nöjda vårdnadshavarna är med förskolans verksamhet.

Svaren har nu lagts ihop - och resultatet är mycket bra. Vårdnadshavarna har fått ta ställning till frågor om bland annat barnens lärande, barnens trygghet och om barnens ges utrymme att träna sin sociala förmåga.

- I stort sett så instämmer 90% eller mer på varje fråga, vilket är fantastiskt fina resultat, säger förskolechef Lotta Lindgren.

Bakom resultaten ligger ett kommunövergripande arbete som pågått de senaste tre åren, där representanter från varje förskola träffas regelbundet för att utbyta tankar och idéer.

- Det här är ett steg i målsättningen att skapa en likvärdig förskola, oavsett i vilken del av kommunen du bor. Utan detta förhållningssätt hade vi aldrig fått så här bra resultat, säger förskolechef Per Dahlström.

Skolchef Eva Fors gläds över resultaten:
- Jag har länge sett förskolans utveckling, men det är extra roligt att allt utvecklingsarbete nu även blivit synligt för vårdnadshavarna.

För mer information kontakta

Eva Fors, utbildningschef
0652-362 22

Uppdaterad: 2016-08-26

Sidansvarig: Per Dahlström, förskolechef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner