Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2016-08-29

Medarbetare erbjuds stöd i privatlivet

Vi vet att vår personal är vår viktigaste resurs. Därför erbjuder vi nu våra medarbetare professionellt stöd i privatlivet.

Livspusslet är inte alltid lätt att lägga. När det helt enkelt inte går ihop i vardagen kan det vara bra att få hjälp att prioritera. Det kan handla om arbetsrelaterade frågor eller rent privata frågor kring exempelvis relationer, hälsa och livsstil eller ekonomi och juridik.

Tjänsten Personalstöd från Falck Healthcare, är helt kostnadsfri för våra anställda. Den nås via telefon eller online dygnet runt, året om.

Specialisthjälp vid behov

Den anställde behöver bara uppge arbetsgivaren, men behöver inget godkännande från chefen. Ingen återrapportering sker heller till arbetsgivaren, ärendena hanteras alltid anonymt under sekretess.

Första kontakten med Personalstöd sker genom en av Falck Healthcares socionomer eller beteendevetare som kan ge direkt vägledning eller rådgivning. Bedöms den anställde vara i behov av specialist finns möjlighet att få tala med psykolog, psykoterapeut, jurist eller ekonom för vägledning.

Komplement till företagshälsan

- Personalstödet hjälper våra anställda i livet utanför arbetsplatsen och kan bli en viktig pusselbit för att vår personal ska orka prestera på jobbet, för våra kommuninnevånare. Det här är med omtanke om vår personal, men stärker också vårt arbetsgivarvarumärke, säger kommunchef Fredrik Pahlberg.

Personalstöd är ett komplement och ersätter inte den företagshälsovård som Nordanstigs kommun i dag erbjuder alla sina medarbetare. Tjänsten träder i kraft 1 september 2016.


I Personalstödet ingår vägledning och stöd inom följande områden:

  • Arbetsrelaterade frågor
  • Juridiska frågor
  • Samlevnads- eller relationsfrågor
  • Hälsa och livsstilsfrågor
  • Ekonomiska frågor
  • Sociala frågor
  • Andliga eller existentiella frågor
  • Alkohol, droger och spelmissbruk
  • Personliga kriser

För mer information kontakta

Fredrik Pahlberg, kommunchef

0652-361 01

Uppdaterad: 2016-08-29

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner